Olet täällä

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset

AGITEK STUDIO, LTD

Hallinnollinen alue/alueet:
Leningradin alue
256/2021
Etsimme uusia yhteistyökumppaneita
ekovalistus, ekokulttuuri
Elokuvataide
Historia
Kulttuurimatkailu
Hankkeen nimi on Meidän majakoiden kesken. Hankkeessa luodaan venäläis-suomalainen dokumenttielokuva ihmisistä, jotka ovat vapaaehtoisesti valinneet eristyksen – majakkamestarit ja heidän perheensä. Eroista huolimatta maidemme ajattelutapa, saaristolaiselämää viettäviä venäläisiä ja suomalaisia majakanvartijoita - yhdistää Itämeri ja Suomenlahti sekä heidän maailmankatsomuksensa. Heidän asuessaan kaukana suuresta maailmasta, heidän arvonsa ja näkemyksensä muuttuvat, jopa aika hidastuu sopeutuessa majakan valon rytmiin. Vuoropuhelua venäläisten ja suomalaisten majakkamestarien välillä.
Hankkeen tarkoitus: Kiinnittää ihmisten huomio ikuisiin arvoihin, ihmisen ja luonnon väliseen suhteeseen, jossa on tilaa rakkaudelle, ystävällisyydelle, avulle, hyödylle. Nykyaikainen maailma sanelee omat sääntönsä – itsensä toteuttaminen, menestyminen, taloudellinen hyvinvointi. Näin ihmiset, etenkin nuoret, pääsevät unohtamaan muiden ihmisten edut, käyttävät toisten vapauksia, hyötyvät niistä. Dokumentti osoittaa kahden maan kansalaisten väliset suhteet, joita yhteinen asia ja maailmankuva yhdistää paljon enemmän kuin mantereella asuvia maanmiehiään. Kohderyhmä: Hanke tulisi kiinnostamaan kaikkia kaupunkilaisia, jotka eivät enää voi kuvitella modernia elämää ilman sen etuja arjen ja viestinnän kannalta, mm. juoksevan veden saatavuus, pesukoneen käyttö, ravintolassa tai teatterissa käyminen. Pandemian riehuessa kaupunkilaiset ovat kiinnostuneita majakoista ja niiden toiminnasta historiallisesta näkökulmasta, he lähestyvät aihetta vapaaehtoisesti eristyksissä, saarilla asuvien ihmisten sosiaalisen sopeutumisen näkökannalta. Toteutus: Hanke toteutetaan vuoden kuluessa molempien osapuolten tuella. Valmisteluvaihe ja kuvaaminen (kevät-kesä 2021), leikkaus, kopiointi, tuotanto (syksy 2021). Dokumentin kuvaus tapahtuu venäläisten ja suomalaisten ammattiohjaajien ja -kameramiesten voimin sekä "livenä", eli majakkamestarit yms. henkilöt kuvaavat omia arkitoimintojaan älypuhelimella tai kameralla ja kertovat minä-muodossa. Jotkut majakat ovat suljettuja yleisöltä, joten kuvaukset on mahdollista toteuttaa yhteistyössä pelastajien (Suomen meripelastusseura, Venäjän hätätilaministeriö tai Pietarin pelastustoimi) kanssa. Lisäksi käytetään molempien maiden arkistojen valokuva- ja videomateriaaleja sekä AGITEK STUDIOn omaa valmista videoaineistoa. Dokumentin kesto on 26 minuuttia. Suomalaisilla kumppaneilla on mahdollisuus saada valokuva- ja videomateriaalia historiallisista ja kulttuurikohteista Venäjän Suomenlahden saarilla Suomalaisille kumppaneille tämä hanke voi olla mielenkiintoinen matkailun kehityksen kannalta, sekä majakkatutkimuksen kannalta. Mahdolliset kuvauspaikat: Venäjä: Гогланд /Suursaari, Сескар /Seiskari, Толбухин маяк / Tolbuhinin majakka, Большой Тютерс/ Tytärsaari Suomi: Bengtskär, Sederskär, Tankar, Russarö, Kulmapihlaja
Suomen Kansallisarkisto. Suomen meripelastusseura
Vastaa hanke-ehdotukseen Täytä neuvottelujen tuloslomake