Olet täällä

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset

AJANKOHTAISEN TIEDE-ELOKUVAN FESTIVAALI FANK, KANSALAISJÄRJESTÖ

Hallinnollinen alue/alueet:
Moskovan kaupunki
254/2021
Hanke-ehdotus on jatkoa aiemmalle yhteistyölle/neuvotteluille
Elokuvataide
Kulttuuritapahtumat, festivaalit
Tiedefilmipäivät (FANK) on kulttuuri- ja valistushankekokonaisuus ja -festivaali. Tapahtumaa on toteutettu Venäjällä alkaen vuodesta 2015. Hanketoiminnassa on mukana noin 100 venäläistä kaupunkia. Ohjelmassa on hienoja dokumentteja tieteestä, tutkimuksesta ja teknologiasta.
Vuonna 2021 on tarkoitus sisällyttää FANK Science Film Days -festivaaliin suomalainen osaohjelma, joka sisältää 3 dokumenttia tieteestä ja suomalaisesta kulttuurista. FANK-tiimi yhdessä suomalaisten yhteistyökumppaneiden kanssa valitsee tiedefilmin, kuvaa videoita, joissa asiantuntijat ja ohjaajat kommentoivat tuotantoja, kehittävät malleja designkaavoille, kokoavat tietokannan myynninedistämismateriaaleista ja laativat sisällön ja suunnitelman alueellisille toteutujille. Mikäli on tarkoitus tulla FANK Science Film Days -tapahtuman järjestäjäksi, paikallisten toimijoiden tulee täyttää hakemus, jossa ilmoitetaan tekniset valmiudet, tiimikokemus ja mahdollisuus käyttää asiantuntija-arviointia. Hyväksynnän jälkeen paikallinen toimija saa oikeuden esittää ja käyttää tuotantoja. FANK Science Film Days -tapahtuman erityispiirre vuonna 2021 on suomalaisten elokuvien sisällyttäminen festivaaliohjelmaan, ja jokaiseen esitykseen liittyy keskustelu katsojien ja pyydettyjen asiantuntijoiden kanssa. Tämä lähestymistapa on alun perin ollut sisällytettynä festivaalin käsitteeseen ja aivan perustellustikin, sillä katsojat pääsevät ymmärtämään syvemmin esitettyä aineistoa. Suunnitteilla on pitää offline- tai online-tapaamisia suomalaisten elokuvien ohjaajien tai henkilöiden kanssa Moskovassa ja kahdessa paikallisessa kaupungissa. FANK Science Film Days -festivaalitapahtumat voidaan järjestää verkossa ja offline-tilassa, mikä laajentaa hanketta maantieteellisesti ottamalla mukaan uusia kaupunkeja, jotka eivät ole vielä liittyneet siihen tai joilla ei ole ollut lähtökohtia. Lisäksi toimipaikkoina voivat toimia yliopistot ja muut luovat tilat, mm. koulut, jotka järjestävät ilmaisen sisäänpääsyn katsojille. FANK Science Film Days -tapahtumien tarkoituksena on popularisoida tiedettä ja kulttuuria venäläisten nuorten keskuudessa ajankohtaisten dokumenttielokuvien avulla järjestämällä vähintään 600 asiantuntijatuettua festivaalinäytöstä vähintään 140 paikassa, mukaan lukien 60 Venäjän yliopistoa. Aika: lokakuusta joulukuuhun 2021 Hankkeen kohderyhmät - Venäjän yliopistojen opiskelijat: tiedefilmit ovat opiskelijoille tärkeä lähde modernin tieteen uusimmista suuntauksista ja venäläisen tieteen saavutuksista. - Yläkoululaiset ja lukiolaiset. - Suuraupunkien aktiiviset asukkaat, jotka ovat kiinnostuneita dokumenttielokuvista, tieteestä ja uusista teknologioista. - Pienten kaupunkien ja kylien asukkaat: Festivaali on niiden tilanteen kannalta käytännössä ainoa mahdollisuus nähdä korkealaatuisia dokumenttielokuvia venäläisiltä ja ulkomaisilta elokuvantekijöiltä sekä saada tietoa modernin tieteen tärkeimmistä ja merkityksellisimmistä saavutuksista. Suomalaisen kumppanin osallistuminen hankkeeseen edistää kahden valtion välisten suhteiden kehittämistä kulttuuri- ja elokuva-alalla, luo alustan vuoropuhelun kehittämiselle suomalaisten ja venäläisten elokuvantekijöiden välillä; tutustuttaa venäläiset yleisöt suomalaisen tieteen ja kulttuurin nykyhetkeen.
Yhteistyökumppanina voisi toimia dokumenttielokuvafestivaali tai kansalaisjärjestö, joka edistää tiedettä ja teknologioita. Partnerin tulee osallistua ohjelman laatimiseen, hankkia oikeuksia maksuttomaan esitykseen/levitykseen Venäjällä. FANK-festivaalin tiimi voi tarjota dokumenttielokuvia esitettäväksi Suomessa.
Vastaa hanke-ehdotukseen Täytä neuvottelujen tuloslomake