Olet täällä

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset

Aleksanteri-instituutti

Hallinnollinen alue/alueet:
Koko Suomi
038/2018
Etsimme uusia yhteistyökumppaneita
Kirjallisuuden kääntäminen ja julkaisutoiminta
Hankkeen nimi: Suomalainen nykykirjallisuus tutuksi Venäjällä Tarkoituksena on aloittaa uusi käännöstoiminta yhdessä Pietarin valtionyliopistossa ja Suomen Pietarin instituutissa vaikuttavan kirjallisuuden tutkimuksen lehtorin Jaroslava Novikovan kanssa. Taustalla on usean vuoden kirjallisuuspiiri Suomen Pietarin instituutissa, jota olemme yhdessä vetäneet. Nyt on tarkoitus aloittaa käännöstoiminta kääntämällä minun julkaisemani romaani Lähetin loppupeli venäjäksi. Jaroslava Novikova on korkeatasoinen suomalaisen kirjallisuuden tutrkija, mutta hänen osaamistaan ei ole vielä hyödynnetty käännösdtoiminnassa. Hän tuntee hyvin ensimmäiseksi käännettäväksi valitun romaanin ja on pitänyt siitä jo esitelmän.
Tämän kankkeen tarkoituksena on vahvistaa suomalaisen nykykirjallisuuden asemaa Venäjällä. Kohderyhmänä on venäläinen laaja lukijakunta. Rahoitusta haetaan ensimmäisen kirjan kääntämiseen ja toimintakokonaisuuden suunnitteluun. Tällä hetkellä suomalaisten romaanien kääntäminen venäjäksi on sattumanvaraista. Hankkeen venäläinen osapuoli lehtori Jaroslava Novikova on korkeatasoinen suomalaisen kirjallisuuden tuntija ja suomen kielen taitaja, joka tekee väitöskirjaa Kauko Röyhkän tuotannosta. Suomalainen osapuoli professori Markku Kivinen on yhteiskuntatieteilijä ja kirjailija, jonka tieteellistä tuotantoa on käännetty venäjäksi. Osapuolet ovat yhdessä vuosia vetäneet suomalais-venäläistä krijallisuuspiiriä Suomen Pietarin instituutissa. Markku Kivisen Lähetin loppupeli on valittu käännettäväksi, koska se liittyy Venäj'ään ja Suomen ja Venäjän suhteeseen. Teoksen ilmestymisen jälkeen Helsingin Sanomien kirjallisuusarvostelu levisi venäjäksi laajasti Venäjän mediassa. Samalla teos on yhteiskunnallisesti relevantti osoittaessaan uuden kylmän sodan suuret yhteiskunnalliset riskit. Pyrimme vastaavalla tavalla jatkossakin kääntämään teoksia, joilla on samankaltaista yhteistä mielenkiintoa ja yhteiskunnallista merkitystä. Teos käännetään vuoden 2019 aikana ja samalla suunnitellaan kokonaiskonsepti yhteistyön kehittämiselle. Kirjallisuuden opettajana Jaroslava Novikova kouluttaa samalla uutta sukupolvea suomalaisen kirjallisuuden kääntäjiksi.
PIetarin valitonyilopiston lehtori Jaroslava Novikova. Otamme mielellämme mukaan suomalaisesta kirjallisuudesta kiinnostuneita opiskelijoita ja kirjallisuusihmisiä.
Vastaa hanke-ehdotukseen Täytä neuvottelujen tuloslomake