Olet täällä

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset

ALUEELLINEN YHDISTYS "LUOVIEN ALOITTEIDEN KESKUS"

Hallinnollinen alue/alueet:
Jaroslavlin alue
193/2021
Etsimme uusia yhteistyökumppaneita
Kulttuuri- ja valistustoiminta
Kulttuurimatkailu
Museoala
"Kaupungin uusi kangas". Suomalais-venäläinen teollisuusperinnön tutkimus- ja esittelyhanke.
Hanke yhdistää kolme organisaatiota: kulttuurikeskus TEXTIL Jaroslavissa, Werstas-museo sekä koulutus- ja menetelmäkeskus TED Tampereella. TEXTIL ja Werstas-museo sijaitsevat teollisuusalueilla ja harjoittavat kaupunkiensa teollisen perinnön tutkimusta, esittelyä ja aktualisointia. TEXTIL sijaitsee Jaroslavin suuren manufaktuurin entisessä höyrykonesalissa (nykyisin toimiva tekstiilitehdas "Krasny Perekop"), joka täyttää 300 vuotta vuonna 2022. Werstas-museo sijaitsee entisen Finlaysonin tekstiilitehtaan alueella, joka muutettiin vuonna 2005 kulttuuri- ja vapaa-ajankeskukseksi. Mitä entiset teollisuusalueet voivat tarjota kaupungeille? Mikä rooli museoilla on uuden elämän antamisessa tällaisille alueille? Minkälaisia keinoja nykymuseoilla on kertoa teollisuusmenneisyydestä post-teollisen maailman kielellä? Mitkä muodot voivat aktualisoida aineellisen ja aineettoman teollisuusperinnön eri yleisöille ratkaistakseen niiden tämän päivän tarpeet ja tehtävät? Hanke on suunnattu kokemusten vaihtoon teollisuusperinnöstä venäläisten ja suomalaisten teollisuusperinnön, kulttuurisen ohjelmoinnin ja sosiokulttuurisen suunnittelun asiantuntijoiden välillä. Hankkeeseen sisältyy myös metodologisen materiaalin laatimista tekniikoista ja työkaluista liittyen teollisuusperinnön parissa työskentelyyn post-teollisissa kaupungeissa. Hankkeessa on kolme osaa: 1) vaihtoharjoittelut, joiden aikana TEXTIL kulttuurikeskuksen asiantuntija työskentelee Werstas-museon tiimissä ja päinvastoin. Tulevan metodologisen materiaalin luonnoksen kirjoittaminen, aiheiden ja käsiteltävien asioiden määritteleminen. 2) konferenssi Jaroslavissa, johon osallistuvat suomalaiset kollegat ja asiantuntijat Venäjän kaupungeista - keskustelu harjoitteluvaiheessa esille tulleista asioista ja aiheista, kiinnostuneiden osallistujien mukaan ottaminen keskusteluun ja työhön. Ohjelmaa kehitetään yhteistyössä Tampereen koulutus- ja menetelmäkeskuksen TED kanssa. Metodologisen materiaalin tarkentaminen ja laajentaminen. 3) teollisuusperinnön parissa työskentelyyn liittyvän materiaalin julkaiseminen
Werstas -työväenmuseo (Finlayson, Tampere) - http://www.werstas.fi. Tampere Expertise Development Center - https://tedcenter.fi/.
Vastaa hanke-ehdotukseen Täytä neuvottelujen tuloslomake