Olet täällä

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset

Belgorodin kansankulttuurimuseo

Hallinnollinen alue/alueet:
Belgorodin alue
051/2021
Etsimme uusia yhteistyökumppaneita
Juhlan kansanperinne
Kansantiede
Museoala
"Raidat, ruudut ja vekki" -kansainvälinen vaihtonäyttely, jonka tarkoituksena on, että Keski-Mustanmaan alueen ja Suomen asukkaat tutustuisivat molempien kansojen kansallisvaatteisiin.
Kansainvälinen vaihtonäyttely "Raidat, ruudut ja vekki". Projektin puitteissa järjestetään kaksi näyttelyä. Ensimmäinen Venäjällä (Belgorodin kaupunki), jotta Keski-Mustanmaan alue asukkaat pääsisivät tutustumaan Suomen kantaväestön (kuten suomalaiset, saamelaiset, karjalaiset) kansallisvaatteisiin. Toinen näyttely järjestetään Suomessa, jotta sen asukkaat, ja erityisesti Venäjältä muuttaneet pääsisivät tutustumaan venäläis-ukrainalaisen raja-alueen asukkaiden kansallisvaatteisiin. Näyttelyjen puitteissa järjestetään myös kansanmusiikin työpajoja sekä luentojen kansankulttuurista.
Museot, joiden toiminta keskittyy Suomen kantaväestöjen kansatieteseen, esim. Siida-museo, Suomen kansallismuseo tai Karjalainen kotitalo-museo.
Vastaa hanke-ehdotukseen Täytä neuvottelujen tuloslomake