Olet täällä

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset

Elisenvaara-Parikkala - Uudelleenkytkentä

Hallinnollinen alue/alueet:
Etelä-Savon, Uudenmaan
069/2020
Etsimme uusia yhteistyökumppaneita
Kulttuurimatkailu
Kulttuuritapahtumat, festivaalit
Liikunta
Performanssi
Valokuva- ja videotaide
Ympäristötaide
Toisissa tiloissa kollektiivin hankkeessa Suomen ja Venäjän rajan ylittävä rautatien jäänne Elisenvaarasta Parikkalaan valjastetaan uusien matkustamisen kokemuksien näyttämöksi.
Rautatie Elisenvaarasta Savonlinnaan valmistui 1908 ja Pieksämäelle asti 1914. Elisenvaara luovutettiin jatkosodan lopussa solmitussa rauhassa Neuvostoliitolle. Rautatien poikki vedettiin valtion raja, joka katkaisi ihmisten liikkumisen. Nykyisin rajavyöhykkeellä kulkeva rautatien raunio johtaa vyöhykkeelle, jossa ihmisten kulkemisen rajoittamisesta johtuen ekologiset prosessit ovat päässeet kehittymään ilman häiriöitä. Muodostunut tila on hauras ja koettavissa ainoastaan tilapäisesti. Elisenvaara-Parikkala - Uudelleenkytkentä etsii taiteellisen tutkimuksen avulla keinoja, joilla rautatien raunio voidaan kytkeä uudelleen alueen ihmisten kulkuväyläksi. Hankkeessa rautatien rauniota käytetään vaellusreittinä. Hankkeen esteettisenä päämääränä on kehittää liikkumisen käytäntöjä, jotka säilyttäisivät alueen hauraan ekologian. Hanke aloitettiin vuonna 2018 ja ensimmäiset kokeelliset vaellukset rautatien rauniolla toteutettiin kesällä 2019. Vuonna 2020 yritetään toteuteuttaa ensimmäistä kertaa vaellus koko puretun rautatien poikki hyödyntäen Elisenvaaran ja Parikkalan rautatieyhteyksiä. Vuosina 2021-2023 hankkeelle etsitään rahoitus ja yhteistyötahot Venäjältä ja Suomesta. Hankkeen päämääränä ovat osallistavat vaellusesitykset ja kuvataiteellinen näyttely, jotka ajoittuvat rautatien 100-vuotis juhlavuoteen 2024. Silloin rautatien reitille osuva Parikkalan rajanylityspaikka on tarkoitus muuttua kansainväliseksi rajanylityspaikaksi. Vaellusesitykset ja näyttely toimivat mallina Lahdenpohjan piirin ja Parikkalan kunnan alueen sekä Savonlinnan kaupungin asukkaiden yhteisesti toteutettavalle kulttuuriyhteistyölle. Hankkeen työryhmä muodostuu esiintyvistä taiteilijoista (Live Art), koreografista, valokuvataiteilijasta, säveltäjästä, tutkijoista, metsäinsinööristä sekä eräoppaasta. Monitaiteellinen ja -taitoinen työryhmä kehittää hanketta taiteellisen tutkimuksen keinoin. Esitysten ja näyttelyn kohdeyleisöä ovat erityisesti Leningradin alueen Karjalan tasavallan ja Etelä-Savon sekä Etelä-Karjalan maakunnan asukkaat, jotka ovat kiinnostuneita ekologisesta lähialue-matkailusta ja tutustumisesta rajantakaisiin naapureihin.
Etsimme hankkeeseen venäläisiä yhteistyötahoja, jotka voisivat fasilitoida hanketta venäläiselle yleisölle erityisesti Karjalan tasavallan ja Leningradin alueella. Hankkeeseen ovat myös tervetulleita osallistumaan venäläiset kulttuuritoimijat ja taiteilijat jotka ovat kiinnostuneita edistämään hanketta erityisesti Elisenvaaran kunnan alueen ihmiset huomioiden ja osallistaen. Lisäksi etsimme hankkeelle yhteistyötahoja, jotka tunnistavat hankkeen arvot ja ideat ja ovat kiinnostuneet hankkeen näkyväksi tekemisestä erityisesti Venäjällä.
Vastaa hanke-ehdotukseen Täytä neuvottelujen tuloslomake