Olet täällä

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset

Elisenvaara-Pieksämäki (Jaakko Ruuska)

Hallinnollinen alue/alueet:
Uudenmaan
108/2018
Etsimme uusia yhteistyökumppaneita
Elokuvataide
Kuvataide, visuaaliset taiteet
Valokuva- ja videotaide
Elisenvaara-Pieksämäki on monitaiteellinen tutkimushanke valtioiden rajan katkaisemasta, osittain lakkautetusta junaradasta ja elämästä radan varrella. Hankkeen ulostuloina ovat radanvarren ympäristöihin toteutettavat näyttelyt ja esitykset.
Elisenvaara-Pieksämäki rata kytki valmistuessaan radanvarren siihen asti syrjäiset kylät osaksi teollistuvaa yhteiskuntaa. Toisen maailmansodan seurauksena valtioiden raja katkaisi yhteyden Elisenvaarasta Parikkalaan. Neuvostoliiton romahtaessa raiteet Elisenvaarasta Syväoroon purettiin. Siirtymä jälkiteolliseen tuotantoon ja yksityisautoilua korostava liikennekulttuuri johtivat henkilöliikenteen lakkaamiseen Savonlinna-Pieksämäki -alueelta. Nykyisellään Elisenvaara-Pieksämäki radan varren useimmista asemista on tullut syrjäkyliä, josta monet ovat muuttaneet pois. Eivät kuitenkaan kaikki. Jotkut taas ovat päättäneet muuttaa juuri sinne. Elisenvaara-Pieksämäki on monitaiteellinen tutkimushanke, jossa tutkitaan osittain lakkautetun junaradan muodostamaa ympäristöä raiteiden näkökulmasta.Hankkeen tavoitteena on tehdä näkyväksi tuon alueen paikallisia, erityisiä merkityksiä ja luoda yhteyksiä radanvarren asukkaiden välille. Osana hanketta on tarkoitus toteuttaa dokumentaarinen elokuva kävelymatkasta Kolmikannan rajanylityspaikalta vanhaa junaradan pohjaa pitkin Elisenvaaraan. Hankkeessa rataa tutkitaan dokumentaarisen elokuvan, valokuvan, kuva- ja esitystaiteen keinoin. Hankeen ulostuloina ovat radanvarren ympäristöihin toteutettavat näyttelyt ja esitykset.Hankkeen kohdeyleisönä ovat ensisijaisesti radanvarren asukkaat. Kevään-Syksyn 2019 aikana on tarkoitus toteuttaa hankkeen ensimmäiset työpajat ja kuvataan dokumentaarisia elokuvia radan varrelta. Tutkimustulokset kootaan Syksyn 2020 aikana. Hankkeen yhteistyökumppaneiksi etsitään venäläisiä taiteilijoita taiteellisen työryhmän jäseniksi ja/tai tahoja, jotka voivat osallistua hankkeesta syntyvien teosten toteuttamiseen Venäjällä. Hankkeessa tehtävästä työstä on tarkoitus maksaa rahallinen korvaus. Tällä hetkellä hanke on taustatutkimusvaiheessa ja rahoitusta hankkeelle haetaan vuoden 2018 ja 2019 aikana.
Etsin hankkeen työryhmään Venäläistä elokuvantekijää, esitystaiteilijaa tai mediataiteilijaa, jolla on joko asiantuntemusta tutkimuskohteena olevaan alueeseen tai kiinnostusta esitettyihin työskentelymetodeihin. Lisäksi hankkeeseen etsitään yhteistyökumppania, joka voi sitoutua hankkeeseen ja avustaa erikoislupien saamiseen dokumentaarisen elokuvan kuvaamiselle Suomen ja Venäjän rajavyöhykkeillä. Lisäksi hankkeesen etsitään henkilöä oppaaksi Elisenvaara-Syväoro –alueelle. Häneltä edellytään alueen paikallistuntemusta.
Vastaa hanke-ehdotukseen Täytä neuvottelujen tuloslomake