Olet täällä

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset

ELMA matkat

Hallinnollinen alue/alueet:
Hämeen
074/2018
Etsimme uusia yhteistyökumppaneita
Kulttuurimatkailu
Lieksan Patvinsuo – Inari – Repola -Haukkasaarin retkeilyreitin kehittäminen ympärivuotisena luonto- ja eräretkeilyverkostona osana Via Kalevala hanketta Kesän 2018 aikana suoritetaan pilottiretki heinäkuussa Inarin rajanylityspaikan kautta Lieksan Patvin Suolta – Repolaan ja ´Haukkasaareen. Syntyneiden kokemusten pohjalta tehdään jatkoehdotus Kulttuurifoorumille yhdessä Repola Seuran ja Traektoria Säätiön kanssa. Hankkeelle etsitään yhteistyökumppaneita Mujejärven Piiristä ja Karjalan Tasavallan alueelta.
Yhteistyökumppanimme Traektoria Säätiö ehdotti vuonna 2016 Lönnrotin polkujen jatkamista Repolasta Kostamukseen ja edelleen Uhtualle. Vuodelle 2019 on tarkoitus valmistella yksityiskohtaisempi hankesuunnitelma kesän 2018 pilottikävelyretken perusteella ja selvittää voisiko kesäretkipolun ohella ryhtyä kehittämään laturetkireittiä ja tapahtumia kevättalviksi kuvatulle toiminta-alueella?
Traektoria-säätiön ohella alueen matkailualan yritykset ja julkiset toimijat kuten Repolan ja Mujejärven Piirin hallinto.
Vastaa hanke-ehdotukseen Täytä neuvottelujen tuloslomake