Olet täällä

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset

GLAZOVIN PEDAGOGINEN INSTITUUTTI, KOULUTUSLAITOS

Hallinnollinen alue/alueet:
Udmurtian tasavalta
204/2021
Etsimme uusia yhteistyökumppaneita
Kulttuuritapahtumat, festivaalit
"Yleisvenäläinen nuorisofoorumi "ETNOaalto" -hankkeen tarkoituksena on järjestää kulttuurienvälistä viestintää käsittelevä foorumi opiskelijoille Venäjän eri alueilta ja ulkomailta. Perinnekulttuurilla koko monipuolisuudessaan on keskeinen yhdistävä rooli valtiossa. Kansallisen identiteetin muodostaminen ja muiden kulttuurien kunnioituksen kehittäminen nuorten keskuudessa on yksi tärkeimmistä oppilaitosten tehtävistä.
"ETNOaalto" -yleisvenäläisen nuorisofoorumin tavoitteena on edesauttaa etnisten ryhmien välisten suhteiden harmoniaa ja luoda myönteinen vuorovaikutuksen ympäristö opiskelijanuorille, jotka ovat erilaisten Venäjällä asuvien kansojen edustajia, sekä esitellä kansalliskulttuurin edistämisen parhaita käytäntöjä. Projektikilpailun lisäksi foorumin puitteissa suunnitellaan äidinkielisten työpajojen kilpailu, sekä kauneus- ja kykykilpailu eri kansojen tytöille, jotka esittäisivät oman kansansa kulttuuria luovassa muodossa. Tärkeä foorumin moduuli on luova moduuli, missä foorumin osallistujat yhdistyvät väliaikaisiin joukkueisiin ja asiantuntijoiden johdolla luovat sosiaalista mainontaa ja etnomatkailun reittejä niillä alueilla, mistä osallistujat ovat tulleet foorumiin. Tehokasta sopeutumista ja kulttuurienvälisten konfliktien ehkäisyä varten on tärkeää kehittää menetelmä, jonka avulla ulkomaalaiset opiskelijat tutustuvat Venäjän ja Udmurtian kulttuuriin ja venäläiset opiskelijat ulkomaalaisten osallistujien maiden kulttuuriin. Aktiivinen yhteistyö, työpajojen järjestäminen äidinkielillä ja kauneus- ja kykykilpailu auttaisivat yhdistämään eri kansojen opiskelijat. Haluaisimme saada suomalaisilta kumppaneilta ehdotuksia tiloista, missä festivaali voitaisiin järjestää yhdistelmämuodossa (kasvokkain ja etänä). Ohjelma toteutetaan neljässä perusmoduulissa: •Opetusmoduuli: paneelikeskustelut, joissa on mukana johtavia asiantuntijoita kulttuurienvälisen viestinnän alalta, yleisvenäläinen kulttuuri- ja valistustilaisuus "Etnografinen sanelu" ja tiedeartikkelien kokoelman julkaiseminen. • Kilpailumoduuli: kulttuurienvälisten suhteiden ja kansalliskulttuurin edistämisen alojen hankkeiden väittely, äidinkielen työpaja ja "Tšeberai dišetis" (Kaunis opettajatar) -etnografinen kauneus- ja kykykilpailu. •Matkailumoduuli: opastetut kierrokset Glazovin kaupungin ja Glazovin piirin kulttuuri- ja historiakohteisiin, kansantaiteen näyttely ja taitomarkkinat. • Luova moduuli: jako väliaikaisiin ryhmiin kahteen eri ohjelmaan: "Sosiaalinen mainonta" ja "Etnomatkailu". Jokaisen ohjelman sisällä opiskelijat jaetaan useisiin eri joukkueisiin. Sosiaalisen mainonnan ohjelman joukkueet kehittelevät sosiaalisia mainosvideoita kulttuurienvälisen vuoropuhelun ja kansalliskulttuurin edistämisen aloilla. Etnomatkailu-ohjelman joukkueet luovat alueidenvälisiä etnomatkailureittejä. Reitin esittelyn on sisällettävä sen tarkka kuvaus, mainosjulisteiden ja -lauseiden luominen ja mainoskampanjoita. Molemmat ohjelmat edellyttävät asiantuntijoiden osallistumista ja kilpailuesittelyä. Foorumin tuotteina voisivat olla: kulttuurienvälistä viestintää käsittelevien tiedeartikkelien ja -projektien kokoelma, sosiaalisten mainosvideoiden sarja sekä Venäjän alueilla ja Suomessa laadukkaita etnomatkailureittien esittelyjä, jotka julkaistaan mediassa.
Vastaa hanke-ehdotukseen Täytä neuvottelujen tuloslomake