Olet täällä

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset

Mordvan erikoiskirjasto sokeille

Hallinnollinen alue/alueet:
Mordvan tasavalta
135/2018
Etsimme uusia yhteistyökumppaneita
Kirjastotoimi
”Legendoja ja kansantarinoita”. Haluamme julkaista multimediakokokelman mordvalaisten ja suomalaisten legendoista ja kansantarinoista mordvan ja suomen kielillä. Kokoelma on tarkoitettu Mordvan ja Suomen näkövammaisille asukkaille.
Hankkeen tarkoitus on tutustuttaa Suomen ja Mordvan näkövammaisia ja heikkonäköisiä lapsia ja nuorisoa suomalais-ugrilaisten kansojen perinteisiin sekä saada nuori sukupolvi kiinnostumaan omasta kielestä, historiasta, kulttuurista ja alkuperäisten kansojen perinteistä. Hankkeen toteuttaminen auttaa herättämään Mordvan ja Suomen nuorisossa historiallista ymmärrystä, isänmaallisia tunteita, ylpeyttä omasta kansasta sekä kunnioitusta ja rakkautta omaa kieltä kohtaan. Hanke on tarkoitus toteuttaa niin, että partnerit valitsevat yhdessä mitä legendoja ja kansantarinoita kokoelma tulee sisältämään. Jokainen on vastuussa omasta työpanoksestaan sekö valmiin materiaalin levityksestä. Kokoelman lopputuloksena on audiomateriaalia näkövammaisille. Hanke toteutetaan vuoden 2018 aikana. Mordvan tasavallan näkövammaisten erikoiskirjasto esittää mordvalaisten kansantarinoita, suomalaiset kollegat puolestaan omiaan suomen kielellä.
Vastaa hanke-ehdotukseen Täytä neuvottelujen tuloslomake