Olet täällä

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset

Humanistinen ammattikorkeakoulu

Hallinnollinen alue/alueet:
Kaakkois-Suomen, Keski-Suomen, Uudenmaan, Varsinais-Suomen
033/2020
Hanke-ehdotus on jatkoa aiemmalle yhteistyölle/neuvotteluille
Kulttuurimatkailu
Kulttuuritapahtumat, festivaalit
Luova talous, yritysyhteistyö
EDUCRO - Creating new customer value through cross-border cooperation. Yhteistyö luovien alojen ja kulttuurimatkailun osaamisen kehittämiseksi Etelä-Karjalassa ja Pietarissa. Hankkeessa kehitetään kulttuurialan ja luovan talouden toimijoiden liiketaloudellista osaamista ja luodaan rajan ylittäviä verkostoja toimijoiden kesken.
Itse hanke on jo käynnissä, mutta sen yhteydessä luotavien koulutuksellisten sisältöjen toteuttajakumppaneiksi ja osanottajiksi haetaan toimijoita, joilla on hankkeen kannalta hyödyllistä osaamista tai koulutustarpeita. Hanke on alkanut syksyllä 2019 ja jatkuu maaliskuun 2022 loppuun saakka. Hankkeessa toteutetaan koulutuspilotteja, joiden perusteella luodaan hankkeen jälkeen tarjottavia koulutuspaketteja kulttuurialan ja luovan talouden ammattilaisille. Hanke on rahoitettu CBC - Kaakkois-Suomi - Venäjä 2014 - 2020 ohjelmasta ja se on saanut alkunsa Suomalais-Venäläisessä kulttuurifoorumissa Tampereella ja Pietarissa käydyistä neuvotteluista.
EDUCRO-hankkeen toteuttajat ovat Humanistisen ammattikorkeakoulun lisäksi LAB-ammattikorkeakoulu (lead partner) sekä St. Petersburg Institute for Cultural Programmes (ICP). ICP:n puolelta yhteyshenkilöinä ovat toimineet Irina Kizilova ja Irina Kovsharova. Hanke on kiinnostunut tapaamaan foorumissa erilaisia tahoja, jotka voisivat olla jatkossa hankkeessa luotavien koulutusisältöjen kohderyhmiä tai joilla voisi olla tarjolla asiantuntemusta ja/tai verkostoja näiden koulutusten toteuttamiseen yhteistyössä hanketta toteuttavien organisaatioiden kanssa.
Vastaa hanke-ehdotukseen Täytä neuvottelujen tuloslomake