Olet täällä

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset

Inkeri Klubi ry

Hallinnollinen alue/alueet:
Kaakkois-Suomen
016/2020
Hanke-ehdotus on jatkoa aiemmalle yhteistyölle/neuvotteluille
Arkistotoimi
Historia
Kansantiede
Sotahistoria
Inkeriläisten Historian Tallentaminen Kerätään ja tallennetaan historiallista tietoa Inkerinmaasta ja alueen asukkaista. Samoin sotilaista ja myös niistä, jotka ovat tilapäisesti olleet alueella.
Hanke-Ehdotus / Jatkohanke. Tula kulttuurifoorumin 2019 partnerineuvottelun tuloksiin Venäjän alueellisen kirjailijoiden liiton kanssa olemme tyytyväisiä ja uskomme että yhteistyömme on pitkäkestoista. Kumpikin osapuoli kokee tärkeäksi Venäjällä asuvien pienten etnisten ryhmien kohtalon ja niiden vaikean historian säilyttämisen. Yhteinen hankkeemme käsittää tapahtumia, jotka liittyvät suomalais-ugrilaisten kansojen historiallis-kulttuurisiin suhteisiin ja perinteisiin. Olemme sopineet yhteisen tutkimustyön aloittamisesta. Se sisältää aiheita: 1) Tietojen kerääminen vielä elossa olevilta inkeriläistä juurta olevilta henkilöiltä erityisesti Venäjän alueella. 2) Tutustuminen Inkerin ja inkeriläisten kulttuuriin. Muun muassa käyttäen Inkerinmaan ja inkerinsuomalaisten arkisto- ja kirjastosäätiöillä olevia tietoja Inkerin perinteestä ja kulttuurista. 3) Inkeriläisten muuttoliikkeen sen osan, joka kohdistuu Suomen ja Venäjän ulkopuolelle, dokumentoiminen ja seuranta aina henkilötasolle asti. 4) Kadonneiden kirkollisten henkilörekistereiden löytäminen. 5) Inkeriläisten käyttämien (alkuperäisten) sukunimien luettelointi. 6) Sotilaat. Tietojen kerääminen Inkerinmaalla ja Karjalassa taistelleista sotilaista, sankarivainajista ja heidän hautapaikoistaan, olivatpa he inkeriläistä, venäläistä, suomalaista tai ulkomaalaista alkuperää. Näin ollen. Jatkamme vuonna 2019 aloitettua yhteistyötä Venäjän alueellisen kirjailijoiden liiton kanssa. https://www.kultforum.org/fi/venajan-alueiden-valinen-kirjailijaliitto-1548075680 Kutsumme heidän edustajansa jatkamaan yhteistyötä Lahdessa pidettävään XXI Suomi-Venäjä Seuran kulttuurifoorumiin.
Venäjän alueellinen kirjailijoiden liitto
Vastaa hanke-ehdotukseen Täytä neuvottelujen tuloslomake