Olet täällä

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset

Inklusion, voittoa tavoittelematon järjestö

Hallinnollinen alue/alueet:
Moskovan kaupunki
273/2021
Hanke-ehdotus on jatkoa aiemmalle yhteistyölle/neuvotteluille
Kulttuuri- ja valistustoiminta
Taidehallinto
Teatteri, nukketeatteri
Vammaiskulttuuri
Hankkeen nimi on Learn Together. Suomi. Learn Together on laaja koulutusohjelma inklusiivisen ja sosiaalisen teattereiden asiantuntijoille eri maista. Ohjelma koostuu webinaarisarjasta, jonka osiot olisivat omistettuja inklusiivisen teatteritoiminnan toteutusvaiheille: hallinnointi, edistäminen, opetusmenetelmät sekä viestintä ja vuorovaikutus yhteisöjen kanssa yms. Ohjelmassa on mukana venäläisiä ja ulkomaalaisia ohjaajia, näyttelijöitä, koreografeja, kuraattoreita, tuottajia ja hallinnon alan edustajia. Ohjelman ensimmäinen vaihe on jo toteutettu: LearnTogether. Iso-Brinannia. Seuraavaksi järjestyksessä voisi olla yhteishanke suomalaisen inklusiivisen yhteisön kanssa.
LearnTogether.Suomi -ohjelmakokonaisuudesta on LearnTogether -inklusiivisen teatterin asiantuntijoille suunnatun koulutushankkeen jatkumo. V. 2021 on toteutettu ohjelman ensimmäinen vaihe, "LearnTogether.Iso-Britannia", joka on herättänyt huomiota teatteriyhteisössä ja mediassa. Suomalainen yhteiskunta on todistetusti ollut yksi avoimimpia maailmassa, jossa esteettömyyttä ja saavutettavuutta on käsitelty herkästi jo pitkään ja inkluusiota on tarkasteltu ns. leimattujen ryhmien näkökulmasta. Tällöin kokemus vammaisten integraatiosta ja inkluusiosta erilaisiin kulttuurihankkeisiin on herättänyt kiinnostusta venäläisten kansalais- ja kulttuurijärjestöjen toimijoilla. Ohjelman kautta on mahdollista laajentaa kaikkien osallistujen taiteellista kapasiteettia, hankkia uusia esittävän taiteen osaamisia, antaa motivaatiota, tukea ja tuntemusta uusien saavutettavien taidehankkeiden luomiseen. Ohjelman aikana on tarkoitus järjestää 8 verkkotapaamista suomalaisilta ja venäläisiltä sosiaalisen ja inklusiivisen teatterin asiantuntijoilta. Arvioidut toteutuspäivät: 1.-30.10.2021. Verkkoseminaarit pidetään Zoom-alustalla ja tulkataan samanaikaisesti venäläiselle ja suomalaiselle viittomakielelle. Kuulijoille osallistuminen on ilmaista, ilmoittautuminen edellytetään. On mahdollista järjestää lähetyksiä sosiaalisiin verkostoihin, mm. YouTube, Facebook jne. Hankkeen tavoitteena on kokemuksen vaihto venäläisten ja suomalaisten inklusiivisen taiteen asiantuntijoiden välillä, epävirallinen viestintä, tutustuminen nykyisiin ulkomaisiin ja venäläisiin opetusmenetelmiin, inklusiivisen hanketoiminnan järjestäminen ja tunnetuksi tekeminen. Verkkoseminaareihin osallistuminen edistää horisontaalisten yhteyksien kehittämistä venäläisten ja suomalaisten osallistavien teatterijärjestöjen välillä. Ohjelmaan kutsutaan osallistumaan opettajia, näyttelijöitä, ohjaajia, tuottajia, sosio-kulttuuriprojektien asiantuntijoita ja kansalaisjärjestöjä, jotka ovat kiinnostuneita osallistavasta ja sosiaalisesta teatteri. Verkkoseminaarit herättävät niin ikään laajan yleisön kiinnostusta: ne auttavat tutustumaan osallistavan teatterin toimintaperiaatteisiin. Suomalaisten inklusiivisten teatteriryhmien edustajat toimivat asiantuntijoina. He johtavat verkkoseminaareja yhdessä venäläisten osallistavan toiminnan asiantuntijoiden kanssa. Rahoitus: esiintymispalkkiot, venäläisen ja suomalaisen viittomakielen tulkkien palkkiot, luentojen kopioiden valmistelu kuulovammaisille sekä kuulo- ja näkövammaisille osallistujille, tekninen tuki, videotallenteiden valmistelu, kuratointi, hallintokulut. Tiedotustuki: tietoa hankkeesta julkaistaan Inclusivecenter.ru-verkkosivustolla (yli 400 yksilöityä vierailijaa viikossa) sekä keskuksen some-sivuilla (yleisö - 3 000 seuraaja). Tieto levitetään Venäjän tiedotusvälineille (yli 400 julkaisua), promotoidaan rinnakkaistileillä. Lisäksi ohjelman tuloksista tietotetaan laajemmin jakamalla aineistoa. Verkkoseminaarien videotallenteet olisivat julkisesti saatavilla. Hankkeen kumppaneina voivat olla Pietarin sosiaaliteatterikoulu, portaali "Special View", inklusiivinen teatterikoulu "Inclusion. St.Petersburg". Tietoja venäläisestä järjestäjästä: Kuulo- ja näkövammaisten tukisäätiö "So-Edinenije / Yhdistyminen" perusti luovien hankkeiden "Inclusion" toteuttamiskeskuksen helmikuussa 2017. Neljän vuoden työn tulokset: 9 inklusiivisen teatterikoulun avaaminen Venäjän eri alueilla (yli 100 vammaista opiskelijaa, ikähaarukka 12-70-vuotiaat); yli 20 inklusiivista esitystä yhteistyössä valtion ja riippumattomien teatterien kanssa; 4 ehdokkuutta teatteripalkinnolle Zolotaja maska / Kultanaamio; tuomariston avaaminen Venäjän valtiollisen Teatteritaiteen korkeakouluun (GITIS) sekä V.Meyerholdin keskuksen kanssa. Inclusion on sosiaaliteatterin Osobyi Vzglad / Erityiskatse -foorumin ja festivaalin kanssajärjestäjä. Yksi keskuksen keskeisistä toiminnan painopisteistä on työskennellä teatteriyhteisön parissa ja lisätä asiantuntijoiden – kuraattoreiden, osallisuuden opettajien, koulujen ja muiden osallistavien hankkeiden toimijoiden – sosiokulttuurisen inkluusion keinojen hallitsemista. Keskus julkaisee opetusohjeita inklusiivisille teatterijärjestöille, toteuttaa koulutusprojekteja, koulutusohjelmia jne
Esittävän taiteen teatteriryhmä Ursa Minor, sen viittomakieliset näyttelijät. Ursa MInorin näytelmät toteutetaan suomalaisella ja ruotsalaisella viittomakielellä. Verkkoseminaariohjelmaan on mahdollista liittää puhujia muista suomalaisista inklusiivisista teatteriyhteisöistä.
Vastaa hanke-ehdotukseen Täytä neuvottelujen tuloslomake