Olet täällä

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset

Itä-Suomen aluehallintovirasto

Hallinnollinen alue/alueet:
Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon
067/2018
Etsimme uusia yhteistyökumppaneita
Koulutusyhteistyö, tutkimus
Koulutuksen yhteistyö ja opetushenkilöstön osaamisen kehittäminen Itä-Suomen ja Karjalan tasavallan alueella Koulutuksen yhteistyö ja kulttuurinen vaihto Itä-Suomen ja Karjalan tasavallan koulujen välillä.
Koulutuksen yhteistyö ja kulttuurinen vaihto Itä-Suomen ja Karjalan tasavallan koulujen välillä. Hanke kohdistuu lähinnä perusopetukseen varhaiskasvatuksesta lukiokoulutukseen sekä muuhun opetushenkilöstön täydennyskoulutukseen. Täydennyskoulutuksen, opintovierailujen ja parhaiden käytäntöjen vaihdon sekä uusien medioiden avulla lisätään opettajien pedagogista osaamista ja parannetaan opetuksen laatua. Lisäksi hankkeella tuetaan suomalais-ugrilaisten kielten opiskelua Karjalassa ja Suomen lähialueella (Leningradin Oblast ja Pietari). Hanke käsittää lyhytkestoista täydennyskoulutusta sekä asiantuntija- ja oppilasvierailuja. Itä-Suomen alue-hallintovirasto tukee hankkeella koulujen kehittämistä ja järjestää tilaisuuksia toimintakulttuuriseen vaihtoon. Hankkeen suomalainen osapuoli on Itä-Suomen aluehallintovirasto, opetus ja kulttuuritoimi -vastuualue. Venäläinen osapuoli on Karjalan tasavallan opetusministeriö huolehtii Venäjän puolen oppilaitosten osallistumisesta. Hankkeessa voi olla myös mukana muita Suomen lähialueen kouluja Karjalan tasavallan ulkopuolelta. Lisäksi hankkeen yhteistyökumppaneina on muun muassa lukioiden NEST-keskus yhteistyö. Hankkeen aika vuosi 2018- v.2019 loppuun. Hanke on jatkoa aikaisemmille koulutusseminaareille ja viranomaisyhteistyölle. Ehdotus kohdistuu opettajien kulttuuriseen vaihtoon ja uusien medioiden hyväksikäyttöön täydennyskoulutuksessa.
Karjalan tasavallan opetusministeriö, Petroskoi. Yhteyshenkilö Natalia.V Vasiljeva, s.posti: vasilieva@minedu.karelia.ru
Vastaa hanke-ehdotukseen Täytä neuvottelujen tuloslomake