Olet täällä

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset

Itä-Suomen aluehallintovirasto

Hallinnollinen alue/alueet:
Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon
058/2020
Etsimme uusia yhteistyökumppaneita
ammattiopetus
ICT informaatio- ja viestintäteknologia
Kirjastotoimi
Koulutusyhteistyö, tutkimus
Kulttuurihallinto
Koulutuksen yhteistyö ja opetushenkilöstön osaamisen kehittäminen. Hankkeen tavoitteena on lisätä suomalaisten ja venäläisten opettajien pedagogista osaamista ja parantaa sitä kautta opetuksen laatua. Lisäksi hankkeella tuetaan opettajien kulttuurivaihtoa sekä suomalais-ugrilaisten kielten opiskelua Karjalassa ja Suomen lähialueilla. Hanke on jatkoa aikaisemmille koulutusseminaareille ja viranomaisyhteistyölle Itä-Suomen ja Karjalan tasavallan kesken. Hanketta on mahdollista levittää laajemmallekin alueelle Suomessa ja Venäjällä.
Koulutuksen yhteistyö ja opetushenkilöstön osaamisen kehittäminen Itä-Suomen ja Karjalan tasavallan alueella; yhteistyön levittäminen laajemmallekin alueelle Venäjällä ja Suomessa on täysin mahdollista. Koulutuksen yhteistyö ja kulttuurinen vaihto Itä-Suomen ja Karjalan tasavallan koulujen välillä. Hanke kohdistuu lähinnä varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukion ja ammatillisen koulutuksen opetushenkilöstön täydennyskoulutukseen ja henkilöstövaihtoon. Yhteistyössä voivat hyvin olla mukana myös korkeakouluasteen toimijat. Täydennyskoulutuksen, opintovierailujen, parhaiden käytäntöjen vaihdon sekä tieto- ja viestintäteknologian avulla lisätään opettajien pedagogista osaamista ja parannetaan opetuksen laatua. Lisäksi hankkeella tuetaan suomalais-ugrilaisten kielten opiskelua Karjalassa ja Suomen lähialueella (Leningradin Oblast ja Pietari). Hanke käsittää lyhytkestoista täydennyskoulutusta, yhteistyöseminaareja sekä asiantuntija- ja oppilasvierailuja. Itä-Suomen aluehallintovirasto tukee hankkeella koulujen kehittämistä ja järjestää tilaisuuksia toimintakulttuuriseen vaihtoon. Hankkeen suomalainen osapuoli on Itä-Suomen aluehallintovirasto, opetus ja kulttuuritoimi -vastuualue sekä yhteistyökumppaneina Itä-Suomen yliopiston ADUCATE ja NEST-keskus. Venäläinen osapuoli, Karjalan tasavallan opetusministeriö sekä Karjalan koulutuksen kehittämisinstituutti, huolehtii Venäjän puolen oppilaitosten osallistumisesta. Hankkeessa voivat olla mukana myös muita opetuksen järjestäjiä ja kouluja Suomesta ja Venäjältä. Hanke on jatkoa aikaisemmille koulutusseminaareille ja viranomaisyhteistyölle. Ehdotus kohdistuu opettajien kulttuuriseen vaihtoon, ammattitaidon kehittämiseen ja uusien TVT-sovellusten hyväksikäyttöön täydennyskoulutuksessa.
Aikaisemmin mukana olleet toimijat - Karjalan tasavallan opetusministeriö, Petroskoi (yhteyshenkilö Natalia.V Vasiljeva) ja Karjalan koulutuksen kehittämisinstituutti, Petroskoi (yhteyshenkilö Jelena Bogdanova) - ovat edelleen mukana, mutta myös muut kiinnostuneet koulutustoimijat ovat tervetulleita mukaan suunnittelemaan ja kehittämään yhteistyötä.
Vastaa hanke-ehdotukseen Täytä neuvottelujen tuloslomake