Olet täällä

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset

ITÄMERENSUOMALAISTEN KANSOJEN LIIGA, KANSALAISJÄRJESTÖ

Hallinnollinen alue/alueet:
Karjalan tasavalta
209/2021
Etsimme uusia yhteistyökumppaneita
Kansantiede
Sosiaaliala, perheen kulttuuri
Suomalais-ugrilainen yhteistyö
"Perinteiden kehto" on kahden maan rajan alueella sijaitseva perhekerho. Hanke on suunnattu museo- ja koulutusympäristön pohjaan perustuvaan karjalaisten, vepsäläisten, suomalaisten ja venäläisten yhteistoimintaan mm. verkkoyhteyttä käyttäen.
Tavoitteena on luoda olosuhteet Karjalan tasavallan ja Suomen asukkaiden etnokulttuurisen ja hengellisen potentiaalin toteutumiselle aktualisoimalla perhearvot museon käytettävissä olevalla tavalla. Tehtävät: 1) hankkeen osallistujat koulutetaan käsittelemään todellisiä esineitä (perheiden perintöesineitä) museon käytettävissä olevalla tavalla 2) yhteiskunnallisesti merkittävien tapahtumien kehittäminen ja toteuttaminen Karjalan tasavallan ja Suomen alueella: tutkimusmatkoja, työpajoja, juhlatapahtumia 3) siirrettävän interaktiivisen näyttelyn valmistelu ja toteuttaminen "osallistumiskulttuurin" muodossa käyttämällä nykyaikaisia ympäristönjakoprosesseja 4) museohenkilöiden ja paikallisen yhteisön edustajien välisen yhteistoiminnan vahvistaminen. Hankkeen kohdeyleisö: lapsiperheet. "Esine ja museoesine; vuoropuhelu ja palaute; osallistuminen ja osallisuus" - tämä on vain osa käsitteitä, joihin museoasiantuntija etsii päivittäin vastauksia. Perhekerhoa voidaan käsitellä museoiden ja yhteisön edustajien, eli karjalaisten, suomalaisten, vepsäläisten ja venäläisten yhteistoiminnan mallina. Perhekerhon avaamisesta kahdella raja-alueella sijaitsevissa museo- ja koulutustiloissa tulee luova kenttä niille, jotka haluavat pysyä ajan tasalla suomalais-ugrilaisen maailman ja Äänisjärven alueen tapahtumista ja jotka ovat kiinnostuneet ja arvostavat kaikkea, mikä liittyy historialliseen muistiin - "paikan nero". Kuukauden jokaisena viimeisenä sunnuntaina kerhon jäsenet tutustuvat karjalaisten, suomalaisten, vepsäläisten ja venäläisten perinteisiin ja kulttuuriin, osallistuvat nukketeatteriesitysten järjestämiseen työpajoihin ja luoviin tapaamisiin, muun muassa verkkoyhteyksien välityksellä. Perinteitä koskevien tietojen ilmoittajien määrä vähenee joka vuosi ja monet perinteet ja tavat ovat jääneet menneisyyteen, mutta on vielä esineitä, joista tätä tietoa voidaan edelleen säilyttää, tallentaa ja aktualisoida. Perhekerho on tarkoitettu ihmisten tietoiseen osallistumiseen kulttuuri- ja sosiaaliprosesseihin, ja mm. suoraan osallistumiseen kenttämatkoihin. Hankkeen yhteydessä avataan moduulaarinen näyttely "Lapsuuden maku", jossa esitellään perinteisiä reseptejä, talousesineitä sekä valokuvia. Perhekerhon toiminnan aikana valitaan parhaat osallistujat ja heille voidaan järjestää kulttuurivaihto vierailumatkoina. Karjalan alueella sijaitsevaa museo- ja koulutustilaa käytetään Kizhy -museo-suojelualueen lasten museokeskuksen tiloina. Tulevaisuudessa kerho jatkaa toimintaansa jatkuvana toimintana osallistujaorganisaatioiden pohjalla, jolloin on mahdollista järjestää teemanäyttelyitä erilaisilla aloilla (kansanjuhlat, perheperinteet, käsityöt ja askartelut, perhevalokuva-arkistot jne.)
Vastaa hanke-ehdotukseen Täytä neuvottelujen tuloslomake