Olet täällä

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset

JASNAJA POLJANA, L.TOLSTOIN KARTANOMUSEO

Hallinnollinen alue/alueet:
Tulan alue
272/2021
Etsimme uusia yhteistyökumppaneita
Arkistotoimi
Arkkitehtuuri
Historia
Kansanperinne
Kulttuuri- ja valistustoiminta
Kulttuurimatkailu
Kulttuurivaihto
Matkailun edistäminen
Museoala
Näyttelytoiminta, työntekijävaihto
perinnekohteiden säilyttäminen
Sosiaaliala, perheen kulttuuri
Krapivna - Lohja: in the Wake of Tolstoy and Järnefelt. Hankkeen nimi: Krapivna - Lohja: Tolstoin ja Järnefeltin jalanjäljillä.
Hankkeen teema on suurimman venäläisen kirjailijan, ajattelijan ja julkisuuden henkilön Leo Tolstoin sekä hänen seuraajansa ja samanmielisensä - Arvid Järnefeltin, erinomaisen suomalaisen kirjailijan, filosofin ja asianajajan väliset suhteet. Hankkeen tavoitteena on tutkia ja vertailla kuinka näiden suurten ihmisten elämään, työhön ja sosiaaliseen toimintaan liittyvät paikalliset historialliset alueet ja kulttuurimaisemat säilyvät ja kehittyvät Venäjällä ja Suomessa. Projektin tuloksia voidaan hyödyntää tutkittavien alueiden välisten kulttuurisiteiden kehittämisessä. Hankkeen kohdeyleisö: - teemaan osallistuvat yksityisten ja valtionmuseoiden työntekijät; - Tolstoin ja Järnefeltin elämän ja tuotannon tutkijat - kahden kirjailijan elämään liittyvien kuntien asukkaat - entisen Krapivensky-piirin ja Lohjan piirin alueella; - paikallishistorioitsijat ja turistit. Hanke suunnitellaan toteuttavaksi kahden vuoden aikana, vuosina 2021-2022. Pidetään mielessä, että vuonna 2021 on Arvid Järnefeltin 160. vuosipäivä ja vuonna 2023 Leo Nikolaevits Tolstoi 195. vuosipäivä. Hankkeen esisuunnitteluvaiheessa olemme todenneet ihmeellisiä yhtäläisyyksiä ja rinnakkaisuuksia Lohjan ja Krapivnan välillä: kummankin kirjailijan osalta on olemassa heidän elämästään, luovuudestaan ja julkisuustoiminnastaan akateemisia tutkimuksia; arkistoissa ja kirjastoissa säilytetään molempien kirjailijoiden dokumenttiperintö; Järnefeltin ja Tolstoin asuinpaikat museoidaan ja säilytetään (kartanomuseot Jasnaja Poljanassa ja Virkkalassa); Lohjan ja Krapivnan seutumuseoissa esitetty paikalliskunnan historia, Tolstoille ja Jarnefeltille nimitettyjen koulujen perustamisen ja kehittymisen säilyttävä historia, paikallishallinnon ja paikallisyhteisöjen historia, hedelmäpuutarhanhoidon historialliset perinteet, molempien tutkittavien alueiden vanha teollisuushistoria, historiallisten kaupunkimaisemien säilyminen ja iso määrä historiallisia ja kulttuurillisia muistomerkkejä; sekä Lohjassa että Krapivnassa v. 2008-2009 (!) toteutetut kaupunkisuunnittelututkimukset, mielenkiintoinen kirjailijoiden perhe- ja jälkeläisten historia, paikalliset juhlat (Omenafestivaali Lohjassa ja Nokkonen-festivaali Krapivnassa), Krapivna ja Lohja ovat hyviä matkailukohteita, koska ne liittyvät venäläisen ja suomalaisen kirjallisuuden nerojen elämään, kyseessä olevien alueiden hyvät liikenneyhteydet. Hankkeen ensimmäisenä vuonna on tarkoitus: käynnistää vertailuselvitykset lueteltujen aiheiden osalta;  järjestää vaihtomatkat kahden suuren ihmisen jalanjäljillä; osallistua vastavuoroisesti nykyisiin tieteellisiin ja käytännön seminaareihin ja tieteellisiin konferensseihin;  liittää hankkeeseen mukaan akateemisten ja arkistotutkimusten uudet/ lisätulokset;  kehittää yhdessä ohjelma mahdollisesta kulttuuriyhteistyöstä Lohjan ja Krapivnajan välillä sekä museoiden välisestä yhteistoiminnasta. Hankkeen toisena vuonna on tarkoitus:  kehittää venäläis-suomalainen näyttely "Krapivna - Lohja: Tolstoin ja Järnefeltin jalanjäljillä" konsepti ja liiketoimintasuunnitelma;  julkaista projektimateriaalit näyttelyluettelon ja oppaan muodossa sekä tieteellisen aineiston kokoelma;  laatia matkailureitit kirjailijoiden elämän paikoissa;  kehittää vastavuoroinen festivaalivaihto;  perustaa venäläis-suomalainen näyttely "Krapivna - Lohja: Tolstoin ja Järnefeltin jalanjäljillä";  järjestää tämä näyttely siirrettävänä näyttelynä Krapivnassa, Tulassa sekä Moskovassa, Lohjalla ja Helsingissä v. 2022-2023. Kokonaisuudessaan tämä projekti edistää Venäjän ja Suomen välisten kulttuurisiteiden kehitystä sekä kansallisella, että alueellisella (paikallisella) tasolla.
Suomen museoyhdistys; Tampereen yliopisto; Museovirasto.
Vastaa hanke-ehdotukseen Täytä neuvottelujen tuloslomake