Olet täällä

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset

JAZZ-KLUBI "JFS"

Hallinnollinen alue/alueet:
Pietarin kaupunki
253/2021
Etsimme uusia yhteistyökumppaneita
Koulutusyhteistyö, tutkimus
Kulttuuri- ja valistustoiminta
Kulttuuritapahtumat, festivaalit
"Suomalais-venäläisen yhteistyön jazz-rytmit". Nuorille suunnattuja työpajoja jazz-laulusta, nuorten lahjakkaiden artistien esityksiä. Pietarin jazz-perinteesen tutustuminen.
Hankkeen tavoite: Venäläisten ja suomalaisten nuorten jazz-laulajien teknisten ja muiden taitojen kehittäminen offline-työpajojen ja yhteisen virtuaalisen tilan järjestämisen avulla (lisäksi kokemusten, ideoiden ja opetusmetodien vaihtaminen). Hanke edesauttaa Venäjän ja Suomen kulttuurielämän vastavuoroista rikastuttamista, venäläisten ja suomalaisten nuorten välisten vahvojen kulttuurisuhteiden muodostamista, molempien maiden musiikkiperinteiden edistämistä sekä rajat ylittävän yhteistyön vahvistamista. Opetusohjelma sisältää teematyöpajojen sarjan (sekä lähi- että etäopetuksena). Ehdotetaan verkkosivujen perustamista ohjelman toteuttamiseksi etänä sekä hankkeen myötä syntyvän yhteistyön säilyttämiseksi ja jatkamiseksi. Ohjelman järjestäjät ja työpajojen vetäjät ovat erittäin päteviä opettajia, Pietarin valtiollisen kulttuuriopiston jazz- ja pop-musiikin osaston toimivia dosentteja, kansainvälisten palkintojen voittajia, useiden kansainvälisten kilpailujen ja festivaalien palkintotuomareita, kansainvälisten kilpailujen ja televisio-projektien, kuten Euroviisut ja Voice, voittajien mentoreja. Hankkeen puitteissa järjestetään yhteinen konsertti Pietarissa ja Suomessa, johon osallistuvat työpajojen opiskelijat ja kutsutut kokeneet jazz-esiintyjät Suomesta ja Venäjältä. Opetusohjelma on tällä hetkellä suunniteltu kolmelle päivälle ja sisältää seuraavat osiot: •jazz-laulamisen erityispiirteet, Pietarin jazz-kulttuurin perinteet; • hyvän äänentuotannon kolme perusperiaatetta; • laulun esittämisen erityispiirteet; • laulumuodot, optimaalisen äänensävyn valinta erilaisissa musiikkityyleissä; laulun fraseeraus, laululinjaan liittyvät seikat musiikkitaustan vaihtuessa. Laululinjan melodinen ja rytminen vaihtelu. Musiikkimielikuvituksen kehittäminen. Improvisoinnin perusteet; •laulutavat, taiteellisen ilmaisun keinot; rytmitajun kehittäminen (harjoittelu); lauluefektit; •työpajapäivä, jolloin opiskelijat laulavat kappaleitaan ja opettajat analysoivat niitä ja toimivat ryhmässä solistin kanssa. Vielä yhtenä hankkeen erityispiirteenä voisivat olla yhteisten loppukonserttien paikat – näyttämörakenteet ja katsomo voidaan sijoittaa epätavallisiin paikkoihin (rakennusten katoille, hylättyihin rakennuksiin ja luontoon).
Savonlinnan musiikkiakatemia, Toiminnanjohtaja Matti Makkonen, matti.makkonen@savonlinnamusicaacademy.com, +358 40 051 6429
Vastaa hanke-ehdotukseen Täytä neuvottelujen tuloslomake