Olet täällä

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Hallinnollinen alue/alueet:
Kaakkois-Suomen
065/2020
Etsimme uusia yhteistyökumppaneita
Nuorisoyhteistyö
Nuorten/ikäihmisten sosiaalinen osallisuus ja kulttuurihyvinvointi. Xamk aluekehittäjänä pyrkii edistämään luovien alojen toimintaa, sosiaalista osallisuutta, kulttuurihyvinvointia ja Suomi-Venäjä-yhteistyötä. Kohderyhminä suunniteltavassa yhteistyöhankkeessa ovat nuoret ja/tai ikäihmiset. Yhtenä kantavana teemana esityksissä on syrjinnän ja ennakkoluulojen vastainen toiminta. Venäjältä etsitään oppilaitos- ja esittävän taiteen kumppaneita, joiden kanssa tuotetaan lyhyitä esittävän taiteen produktioita.
Hankkeen tarve: Kaakkois-Suomessa on sosiaalinen tilaus kulttuurihyvinvoinnin ylirajaiselle edistämiselle. Hankkeen tavoitteet: Osallistava taide ja kulttuuri tuottaa kuntalaisille hyvinvointivaikutuksia ja osallisuutta, sekä edistää kulttuurin ja taiteen yhdenvertaista saatavuutta ja monipuolista käyttöä eri väestöryhmissä. Hankkeen toteutus: Hankkeessa toteutetaan lyhyitä produktioita eri esittävien taiteiden toimijoiden kanssa (tanssi, sirkus, elokuva, kuvataide). Toteutukseen kutsutaan osallistumaan nuoria ja/tai ikäihmisiä ylirajaisiin workshoppeihin. Hankkeen tulokset: Pop-up esityksiä, draamallisia lyhytelokuvia, digitaalisia mediatallenteita, pop up-näyttelyjä. Showcaseja osallisuuden ja kulttuurihyvinvoinnin tukemisen tavoista.
Vastaa hanke-ehdotukseen Täytä neuvottelujen tuloslomake