Olet täällä

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Hallinnollinen alue/alueet:
Kaakkois-Suomen
079/2020
Etsimme uusia yhteistyökumppaneita
Kielenopiskelu
Kirjallisuuden kääntäminen ja julkaisutoiminta
Koulutusyhteistyö, tutkimus
Kulttuurivaihto
Teatteri, nukketeatteri
Lukudraama kielen ja kulttuurin oppimisen pedagogiikkana. Korkeakoulujen ja avoimen amkin ja avoimen yliopiston kielten ja kulttuuriopiskelijoille ja korkeakoulujen ja muiden oppilaitosten kielten ja kulttuurin opettajille ja muille aiheesta kiinnostuneille tarkoitettu suomalaisten ja venäläisten näytelmätekstikatkelmien ääneen lukemiseen perustuva kielen ja kulttuurin oppimismetodi.
Opettajat/fasilitaattorit valitsevat käsiteltävän näytelmän ja katkeman siitä. Tekstin kääntäminen tarpeen mukaan suomi-venäjä tai venäjä-suomi. Osallistujat tutustunut valittuun tekstiin ennen tilaisuutta. Järjestetään yhteinen lukudraamatilaisuus yhteistyöoppilaitoksessa tai instutuutissa, yhden tilaisuuden kesto 1-2 h, ryhmän koko 5-15 hlöä. Ensi yksi Venäjällä ja toinen Suomessa. Yhteistyökuvio voidaan toistaa tarvittaessa. Tehdään lukudraaman toteuttamiseen tarvittava roolitus lukudraamatilaisuudessa osallistujien kiinnostuksen ja kielellisten valmiuksien mukaan. Tilaisuus koostu näytelmäkatkelman lukemisesta ääneen rooleissa, tekstiä ja lukemista reflektoiva keskustelu, jossa tarkatellaa kielellisiä, kulttuurillisia ja filosofisia aspekteja. Lopuksi arvioidaan yhdessä lukudraaman toteutusta ja annetaan tarpeen mukaan jatkotehtäviä.
Peter the Great St.Petersburg State Polytechnic University, International Relations -osasto/suomen kielen opettaja Дмитрий Колесников (Dmirti) email: opettaja2018@gmail.com Olemme testanneet yhden kerran vastaavaa metodia vapaaehtoispohjalta. Myös muut/lisä-yhteistyökumppanit mahdollisia.
Vastaa hanke-ehdotukseen Täytä neuvottelujen tuloslomake