Olet täällä

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset

Kainuun liitto

Hallinnollinen alue/alueet:
Kainuun
034/2018
Hanke-ehdotus on jatkoa aiemmalle yhteistyölle/neuvotteluille
Internet, sosiaalinen media, mediatuotanto
kansalaisjärjestötoiminta
Kulttuurimatkailu
Kulttuuritapahtumat, festivaalit
Matkailun edistäminen
Nuorisoyhteistyö
Elämykset esille - uutta virtaa Kainuun ja Kostamuksen seudun yhteistyöhön! Hankkeen ydin on käytännönläheisten ratkaisujen suunnitteleminen ja kokeileminen kulttuuritarjonnan esille tuomiseksi ja tapahtumamarkkinoinnin tehostamiseksi naapurialueilla Kainuussa ja Kostamuksessa sekä nuorten innostaminen mukaan rajan ylittävään yhteistyöhön. Toimenpiteiden toteuttamiseen liittyy useita toimijaryhmiä, mutta ehdotuksen mukaan Kainuun liitto ja Kostamuksen kaupunkipiiri neuvottelisivat tässä vaiheessa yhteistyön käynnistämisestä.
Kainuu tunnetaan monipuolisena ja turvallisena kesä- ja talviloma-alueena aktiivisesti kehitettävien matkailukohteidensa ansiosta. Lomamatkailun ohella Kainuussa on merkittävästi myös urheiluvalmennus-, leirikoulu-, kokous-, ja hyvinvointimatkailutarjontaa. Kainuun matkailussa asiakkaita ovat erityisesti perheet. Kainuussa on useita menestyviä matkailukeskuksia, jotka kaikki tarjoavat monipuolisia palveluja matkailijoille. Matkailullinen vetovoima kuitenkin perustuu erityisesti luontoon ja luontoperustaisiin aktiviteettipalveluihin. Kainuun uudessa matkailustrategiassa 2018–2021 kiinnitetään huomiota mm. matkailun kansainvälistämiseen ja tarjonnan monipuolistamiseen (mm. kulttuurituotteet) sekä digitalisaatioon. Rajanylittävän matkailun vetovoiman kannalta naapurimaan lähikohteissa tarjolla olevien tuotteiden ja palveluiden näkyvyys on tärkeässä asemassa, ja tässä on havaittu olevan parannettavaa. Suomalais-venäläisen kehittämishankkeen puitteissa Kainuun liitto on kiinnostunut suunnittelemaan ja kokeilemaan käytännön ratkaisuja naapurialueiden kesken matkailutarjonnan kuten kulttuurituotteiden ja tapahtumien näkyvyyden lisäämiseksi puolin ja toisin. Tärkeäksi nähdään se, että sovellettavat ratkaisut ovat joustavia ja helppokäyttöisiä, sosiaalinen media on tässä varteenotettava vaihtoehto. Yhteistyön luonteen kannalta tärkeää on kytkeä mukaan toimijoita yhteistyöalueelta laajemminkin tarkoituksenmukaiseksi katsottavalla tavalla. Erityisen tärkeäksi tulevaisuuden kannalta nähdään nuorten sitouttaminen mukaan tähän hankkeeseen ja laajemminkin kansainväliseen toimintaan. Tähän halutaan löytää sopivia keinoja yhdessä nuorten, esimerkiksi paikallisten nuorisovaltuustojen ja muiden aktiiviryhmien kanssa.
Tässä vaiheessa toimintaa on tarkoitus suunnitella yhdessä Kainuun välittömän lähialueen (Kostamuksen kaupunkipiiri) kanssa. Ensimmäiset aiheeseen liittyvät tahot ovat tällöin Anna Bendikova ja Galina Potapova Kostamuksen hallinnosta. Myös muut ehdotetun toiminnan kannalta olennaiset toimijat Kostamuksessa ja lähialueilla otetaan huomioon.
Vastaa hanke-ehdotukseen Täytä neuvottelujen tuloslomake