Olet täällä

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset

Kansallisarkisto

Hallinnollinen alue/alueet:
Koko Suomi
116/2018
Hanke-ehdotus on jatkoa aiemmalle yhteistyölle/neuvotteluille
Historia
Museoala
sotahistoria
Viapori -tietoportaali on tutkimushanke, jonka avulla voitaisiin syventää näkemystä merilinnoituksen monipuolisesta ja vaikuttavasta menneisyydestä Venäjän ja Suomen historiassa.
Kansallisarkisto ehdottaa venäläisille arkistoille ja museoille osallistumista Viapori-portaalin toteuttamiseen. Viaporin linnoituksen historia on tutkimuskohteena poikkeuksellisen kiinnostava Venäjällä ja Suomessa. Venäläiset joukot saivat pohjoisen Gibraltariksi kutsutun ruotsalaisen merilinnoituksen haltuunsa sen varusväen antauduttua piirityksen jälkeen vuonna 1808. Linnoituksen vaikutus muodostui erityisen suureksi, kun keisari Aleksanteri I päätti siirtää Suomen suuriruhtinaskunnan pääkaupungin Turusta Helsinkiin vuonna 1812. Helsingin kaupungin ja sen yhteydessä sijainneen varuskunnan vuorovaikutusta on tutkittu hämmästyttävän vähän. Suurelta osin tähän on ollut syynä aineistojen vaikea saatavuus ja osittainen tuhoutuminen. Toukokuussa 1918 Suomenlinnan linnoitus (Sveaborg) siirtyi Suomen haltuun. Viaporia vuosina 1808–1918 koskevia arkistoaineistoja on Venäjän ja Suomen arkistoissa. Kansallisarkisto suoritti alustavan linnoituksen historiaa koskevien asiakirjojen kartoituksen Venäjän valtiollisissa ja alueellisissa arkistoissa sekä museoissa. Venäjän ja Suomen arkistoissa olevien aineistojen mahdollisimman kattava digitointi ja saattaminen tutkijoiden ja historiasta kiinnostuneiden kansalaisten saataville lisäisi tietoa Viaporista ja sen vaikutuksesta. Se tarjoaisi myös kiinnostavia mahdollisuuksia yhteisiin tutkimushankkeisiin. Varuskunnan vaikutusta voitaisiin tutkia esimerkiksi Helsingin talouden, kulttuurielämän ja väestökehityksen näkökulmista. Arkistoaineistot muodostavat pohjan tämäntyyppisille tieteellisille tutkimuksille. Viaporin historiasta ovat kiinnostuneet sekä suomalaiset että saarella vuosittain vierailevat kymmenet tuhannet venäläiset matkailijat. Viapori-portaalin avulla voitaisiin syventää näkemystä merilinnoituksen monipuolisesta ja vaikuttavasta menneisyydestä Venäjän ja Suomen historiassa.
Venäjän arkistot ja museot
Vastaa hanke-ehdotukseen Täytä neuvottelujen tuloslomake