Olet täällä

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset

Karelia-ammattikorkeakoulu Oy

Hallinnollinen alue/alueet:
Pohjois-Karjalan
105/2018
Etsimme uusia yhteistyökumppaneita
Kulttuurimatkailu
Matkailun edistäminen
Kulttuurikohteiden tarinallistaminen molemmin puolin rajaa.
Molemmin puolin rajaa on runsas ja jopa osin yhteinen kulttuuri- ja tarinaperinne. Hankkeen avulla tuotteistetaan tuotteistetaan tarinat osaksi matkailijoiden kokemusta. Kulttuuriperinnon kokemiseen liittyy tunneperäisyyttä ja tarinallisuutta. Kohderyhmänä ovat kultuuritoimijat, paikallinen väestö sekä matkailupalveluiden tuottajat. Toiminnot. tarinoiden kerääminen, tarinoiden tuotteistaminen osaksi matkailuelämystä, pilottikohteiden kartoitus ja valinta molemmin puolin rajaa. Aikataulu kevät 2019-2021. Hyödyt: Aluematkailun kehittäminen, palveluiden parantaminen, elinkeinoelämän kehittäminen, kulttuuriperinnön säilyttäminen.
Vastaa hanke-ehdotukseen Täytä neuvottelujen tuloslomake