Olet täällä

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset

Karjala-Suomi-Ystävyysseura ry

Hallinnollinen alue/alueet:
Karjalan tasavalta
011/2021
Etsimme uusia yhteistyökumppaneita
Kansalaisjärjestötoiminta
Ystävyyskuntatoiminta
Kansainvälistä yhteistyötä ja naapuruutta kehittävät yhdistykset ja niiden toimijat. Hankkeen tavoitteena on elvyttää ja kehittää ystävyyskaupunkien ja -kuntien välistä vuorovaikutusta kansalaisjärjestöjen kautta. Nykyään yhdistykset tarvitsevat taitoja ja tietoa ystävyyskaupunkitoiminnasta ja kansandiplomaatiasta, vuorovaikutusta ulkovenäläisten ja ulkosuomalaisten sekä kumppaneiden kanssa. Hankkeen toteuttamisaikana suunnitellaan koulutuksen järjestämistä johon kutsutaan ystävyyseurojen toiminnasta kiinnostuneita erityisesti nuoria, ml. kieliä opettelevia.
Hankkeen tavoite: päivittää yhdistysten kansainvälistä yhteistoimintaa; kehittää kestävää vuorovaikutusta Suomen ja Venäjän ystävyyskaupunkien ja -kuntien välillä; yhdistysten managerien koulutus; kansandiplomaatian kehittäminen yhteisten hankkeiden hyväksi. Tehtävät: 1. popularisoida ja päivittää ystävyyskaupunkien ja -kuntien yhteistoimintaa; 2. madaltaa epäluottamuksen ja ymmärtämättömyyden kynnystä; 3. rajan molemmin puolin lähialueiden asukkaiden lähestyminen toisiaan yhteisen kulttuurin, kielen ja historian kautta; 4. osallistaa kansainväliseen yhteistyöhön yhdistyksiä molemmin puolin rajaa. Karjala-Suomi-ystävyysseura Karjalan tasavallassa pyrkii elvyttämään ja kehittämään omien osastojensa toimintaa Karjalan eri piireissä. Nykyään olemassa olevia ystävyyssuhteita ylläpitävät yleensä kunnanhallinot. Yhdistysten ja vapaaehtoisten rooli kansainvälisessä vuorovaikutuksessa ja kansandiplomaatian toiminnassa on kasvatettava. Karjalan tasavallan ”Karjala-Suomi-ystävyysseura” kaipaa nuoria aktiiveja, niin sanottuja kansalaismanagereita, joilla olisi riittävän paljon osaamista ja taitoa kehittää kansainvälistä hanketoimintaa nimenomaan ystävyyskaupunkien ja-kuntien välillä sekä oman roolinsa ymmärtämistä naapuruussuhteiden ylläpitäjänä. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa 2021 vuoden lopussa 22. Suomalais-Venäläisen kulttuurifoorumin jälkeen on suunnitelmissa järjestää koulutusseminaari: - viimeisten vuosien parhaiden kaytäntöjen vaihtaminen; - seminaariin kutsutaan nuoria toimijoita kahdesta maasta; - sovitaan Karjala-Suomi- ja Suomi-Venäjä –seurojen osastojen välisen yhteistyön päivittämisestä ja käynnistämisestä sekä solmitaan uusia kaupunkien ja kuntien valisiä yhteistyösuhteita menetettyjen tilalle. Hankkeen toisessa vaiheessa kehittää olemassa olevia ja edistää uusia kaupunkien ja kuntien välisiä kontakteja Karjalassa ja Suomessa. Vuonna 2021 huhtikuussa järjestää Ystävyyskuntien ja -kaupunkien päivät. Tehdäksemme toiminnan kestävämmäksi ehdotamme jatkokoulutusta nuorille toimijoille – ”kansalaismanagereille”, jonka tarkoituksenna on opettaa nuorille hanketoiminnan periaatteita sekä saada heidät mukaan kansandiplomaatiatoimintaan.
Suomi-Venäjä-seuran aluetoimistot ja osastot, mm. Marja Malmi, Maria Korhonen, Marja Jänis, Diana Seppä.
Vastaa hanke-ehdotukseen Täytä neuvottelujen tuloslomake