Olet täällä

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset

Karjalan Sivistysseura ry

Hallinnollinen alue/alueet:
Koko Suomi
020/2020
Etsimme uusia yhteistyökumppaneita
Historia
On monta eri Karjalaa - Есть много разных Карелий Hankkeen tavoitteena on suomalaisten ja venäläisten asukkaiden tutustuttaminen Suomen ja Venäjän kulttuuriin ja yhteiseen historiaamme.
Neuvottelut alkoivat Savonlinnan kulttuurifoorumissa ja ovat jatkuneet Tulassa. Keskustelut ovat johtaneet Petroskoin yliopiston Fennica-keskuksen ja Karjalan Sivistysseuran yhteishankkeeseen ”On monta eri Karjalaa”. Haluamme jatkaa hankkeen kehittelyä Lahden foorumissa, laajentaa sen muotoja ja hankkia uusia partnereita. Venäläiset ja suomalaiset tuntevat toisiaan valitettavan huonosti, vaikka ovat naapurikansoja. Suomalaisille sana Karjala tarkoittaa alueita, jotka Suomi menetti talvisodassa. Venäläisille se tarkoittaa nykyistä Karjalan tasavaltaa. Ani harva tietää, että historian eri vaiheissa on ollut monta eri Karjalaa. Karjalaiset, jotka nyt asuvat rajan molemmilla puolilla, ovat maantieteellisesti, kielellisesti, uskonnollisesti ja kulttuurisesti jakautuneita, mutta ovat kautta aikojen säilyttäneet tiiviit yhteydet keskenään. Venäjän ja Suomen yhteisen historian ongelmakohtia koskevan tiedon syvällinen tarkastelu ja edistäminen on tärkeää. Kun ihmiset tuntevat paremmin toisensa ja toistensa historiaa, he ymmärtävät toisiaan ja vanhat stereotyypit häviävät. Hanke on pitkäaikainen. Tavoitteena on järjestää Venäjällä ja Suomessa yhteisiä yleisölle avoimia tieteellisiä luentoja, seminaareja ja symposiumeja. Hankkeessa käännetään historiallista kirjallisuutta, tutkimuksia ja artikkeleita, jaetaan historiatietoa verkossa, painettuna ja aikakausjulkaisuissa. Pyrimme kannustamaan molemmissa maassa asuvia nuoria tutkijoita perehtymään historioidemme kipukohtiin ja tuottamaan niistä yleistajuista materiaalia. Suunnittelemme myös historiapainotteisia matkoja, jotka veisivät matkalaisia historiallisille paikoille, samalla perehdyttäen heitä menneisyyteen. Partnereina voivat olla yliopistot, koulutuslaitokset, arkistot, museot, kirjastot, kansalaisjärjestöt, matkanjärjestäjät jne.
Yliopistot ja tutkimuslaitokset, jotka tutkivat Suomen ja Venäjän historiaa sekä matkanjärjestäjät ja muut toimijat (kuten yhdistykset, avit), joiden toimintaan historiapainotteinen lähestymistapa sopii.
Vastaa hanke-ehdotukseen Täytä neuvottelujen tuloslomake