Olet täällä

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset

Karjalan Sivistysseura ry

Hallinnollinen alue/alueet:
Koko Suomi
021/2020
Hanke-ehdotus on jatkoa aiemmalle yhteistyölle/neuvotteluille
Koulutusyhteistyö, tutkimus
Karjalan tasavallassa puhuttavien kansalliskielten edistäminen Tavoitteena on karjalan, vepsän ja suomen kielen opettajien ammatillinen ja pedagoginen kehittäminen.
Karjalan kielen oppimisen tukeminen Karjalan tasavallan koulutusohjelmissa nähdään tärkeänä asiana niin varhaiskasvatuksessa kuin esi- ja perusopetuksessa. On merkittävää edistää opettajien välistä kokemusten vaihtoa. Hankkeessa järjestetään seminaareja ja vaihdetaan kokemuksia kielten oppimisen nykymenetelmistä, koulutuksen sisällöistä sekä hyviksi havaituista käytännöistä ja opetus- ja oppimateriaaleista.
Koulutuslaitokset, opettajien täydennyskoulutusta antavat yhteisöt
Vastaa hanke-ehdotukseen Täytä neuvottelujen tuloslomake