Olet täällä

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset

Karjalan Sivistysseura ry

Hallinnollinen alue/alueet:
Koko Suomi
022/2020
Etsimme uusia yhteistyökumppaneita
Historia
Karjala matkamiesten ja tutkijoiden silmin Maatkakirjojen käännöksiä suomesta venäjään ja venäjästä suomeen
Hankkeessa identifioidaan vanhaa kirjallisuutta, jossa matkamiesten ja tutkijoiden silmin kuvataan 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun Karjalaa. Kirjallisuutta käännetään suomesta venäjään ja venäjästä suomeen. Suomen puolella on julkaistu varsin runsaasti Vienan Karjalaan liittyvää kirjallisuutta (Ervasti, Paulaharju, Inha, Kianto, Olenev jne.), joista nyt osa on jo käännetty myös venäjäksi. Seuraavaksi tavoitteena on laajentaa aluetta maantieteellisesti etelämmäksi, Aunuksen Karjalaan ja Raja-Karjalaan ja löytää näiltä alueilta vastaavanlaisia kuvauksia. Tavoitteena on Aunuksen Karjalaa kuvaavan Krukovskin (1904) kirjan suomennosta, joka on Venäjällä yksi tunnetuimmista Aunuksen alueen kuvauksesta. Hankkeessa etsitään alati uusia, karjalaisuudesta kertovia kuvauksia käännettäviksi.
Historiasta kiinnostuneet yheisöt
Vastaa hanke-ehdotukseen Täytä neuvottelujen tuloslomake