Olet täällä

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset

Karjalan tasavallan kulttuuriperintökohteiden suojelukeskus, valtiollinen laitos

Hallinnollinen alue/alueet:
Karjalan tasavalta
197/2021
Hanke-ehdotus on jatkoa aiemmalle yhteistyölle/neuvotteluille
Arkistotoimi
Historia
Kulttuuri- ja valistustoiminta
Kulttuurimatkailu
Matkailun edistäminen
perinnekohteiden säilyttäminen
Mesenaatit H. ja E. Halloblandit ja heidän roolinsa Sortavalan (Laatokan pohjoisrannikon) kehityksessä 1800-luvun loppupuoliskolla ja 1900-luvun alussa. Hankkeen tarkoituksena on Germanin ja Elisabetin Hallonblandin mesenaattiperheen, joka asuu Sortavalassa 1800-luvun loppupuoliskolla ja 1900-luvun alussa, perinnön säilyttäminen ja popularisointi. Hankkeen puitteissa on tarkoitus yhdessä tutkia Germanin ja Elisabetin Hallonblandin elämää ja toimintaa, joka liittyy koulutuksen ja sivistyksen kehittämiseen Laatokan pohjoisrannikolla. Tutkimusmateriaalien ja jäljellä olevien Hallonglatin puolisoiden toimintaan liittyvien kulttuuriperintökohteiden pohjalla suunnitellaan sivistys-, valistus- ja matkailutuotteita.
Suurlahjoittajat Herman ja Elisabet Hallonblad vaikuttivat suuresti kansan koulutuksen ja sivistyksen kehittämiseen 1800-luvun loppupuolella - 1900-luvun alussa Sortavalan kaupungissa ja Pohjois-Laatokan alueella, ja tämän lisäksi myös koko alueen sosiaaliseen kehitykseen. Nykyään on säilynyt heidän elämään ja toimintaan liittyviä rakennuksiä : esimerkiksi Kaupunkikartano, v. 1838-1839, Opettajaseminaari (Sortavala, Läppäjäärvi), Kartano: karjanavetta, 1800 luvun loppupuoli, (Rytty, Sortavalan alueella), Koulurakennus, 1900-luvun alku (Impilahti, Pitkärannan alueella), Halloblandin perhehauta 1894 (Sortavala, suomalainen hautausmaa). Nämä rakennukset ovat kulttuuriperinnön kohteita. Hallonblaladin perheen elämää ja toimintaa koskeviä tietoja ei ole systematisoitu ja ovat tiedossa rajoitetulle joukolle tutkijoita ja paikallishistorioitsijoita, vaikka heidän elämänsä historialliset tosiasiat suhteessa kulttuuriperinnön säilytettyihin kohteisiin voisivat olla perusteena sivistys- ja retkiohjelmien kehittämiselle ja toteuttamiselle. Toinen historiallisesti arvokas kohde on Sortavalan vanha suomalainen hautausmaa ja sen muistomerkit. Täällä 1800-1900 luvun alussa haudattiin Sortavalan asukkaita, joiden kohtalot myös ovat tutkimustoiminnan kohteita Sortavalan ja Pohjois-Laatokan kehityksen yhteydessä. Hankeen tarkoituksena on Hermanin ja Elisabetin Hallonblatin elämään ja toimintaan liittyvien kulttuuriperintökohteiden säilyttäminen ja popularisointi. 1. Hallonblandin perheen mesenaattitoiminnan tutkimus. 2. Tutkimusten perusteella kehitellään uudet kulttuurituotteet ja niidä käyttäminen valoitus- ja kulttuuritoiminnassa. 3. Hallonblandin puolisoiden elämään ja toimintaan liittyvien kulttuuriperintökohteiden sisällyttäminen Sortavalan matkailutoimintaan. Kohderyhmät: Sortavalan historiallisen kaupungin paikallinen väestö; Yksittäiset matkailijat ja turistiryhmät, mm. Suomesta; tutkijat, paikallishistorioitsijat; kulttuuriperintökohteiden suojelun ja popularisoinnin asiantuntijat. Hankkeen toteutus: Hanke on tarkoitus toteuttaa kolmessa vaiheissa: 1. Datan keruu, mikaan lukien arkistotutkimukset, Hallonbladin mesenaattiperheen elämästä ja työstä. Suomen arkistoista etsitään tietoja Pohjois-Latokan alueen ihmisistä, erityisesti Sortavalan asukkaista, jotka asuivat täällä 1800-luvun toisella puoliskolla - 1900-luvun alussa. 2. Tutkimuksessa saatujen materiaalien perusteella luodaan uusia kulttuuri- ja matkailutuotteita (näyttely, kierrosmatka, QR koodien laittaminen kohteisiin, jotka liittyvät Hallonbladin perheen elämään ja toimintaan). Vanhalla suomalaisella hautausmaalla sijaitsevien muistokohteiden käyttäminen matkailutoiminnassa (äänioppaan toteuttaminen). 3. Hallonbladin perhehaudan entisointi Sortavalan vanhalla suomalaisella hautausmaalla. Suomalaiset kumppanit osallistuvat: -tutkimustoimintaa; - uusien tieto-, kulttuuri- ja matkailutuotteiden luomiseen, joita voidaan käyttää sekä Venäjän, että Suomen puolella; -Suomen ja Karjalan (Sortavalan) valistusorganisaatioiden välisen verkkoyhteistyön kähittämiseen; - antavat konsultointi-, menettely- ja tietotukea. Karjalaiset kumppanit: Sortavalan kunnallinen kirjasto; Pohjois-Laatokan seutumuseo (Sortavala); Karjala-Suomi ystävyysseura.
Sortavala-säätiö Postiosoite: Munkkiniemen puistotie 25 B 35 00330 HELSINKI E-mail: asruoko@gmail.com Asta Ruokolainen
Vastaa hanke-ehdotukseen Täytä neuvottelujen tuloslomake