Olet täällä

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset

Komin tasavallan suomalais-ugrilainen etnokulttuurinen puisto, valtiollinen laitos

Hallinnollinen alue/alueet:
Komin tasavalta
071/2019
Etsimme uusia yhteistyökumppaneita
Kulttuurivaihto
Hanke on Elävän käsityötaidon perinteet - ajan lanka. Se tavoittelee kulttuurivaihtoa kansantaiteen ja käsityön opiskelun ja tunnetuksi tekemisen puolella, käytännönläheisten taitojen hankkimista suomalais-ugrilaisten kansojen käsityötaiteissa.
Suomalais-ugrilainen etnokulttuurinen puisto on monitoiminen kokonaisuus, joka toimii Komin tasavallan matkailun ja kulttuurin keskuksena. Etnokulttuurinen puiston tehtävä on luoda sen pohjalta viihtyisä ympäristö nykyaikaiselle vapaa-ajanvietolle hyödyntäen etnisyyttä, 24 suomalais-ugrilaisen kansan kulttuuriperintöä. Hankkeessa opetetaan etnokulttuurisen puiston asiantuntijoita ja kumppaniorganisaatiota suomalais-ugrilaisten kansojen käsityötaitoja. Hankkeeseen sisältyy käytännön tietojen hankkimista, käsityön edistämiskeinoihin perehtymistä. Hankkeen aikana työntekijät osallistuvat kulttuurivaihtoon ja koulutusseminaareihin ja -ohjelmiin. Komin tasavallan suomalais-ugrilainen etnokulttuurinen puisto järjestää myös opetusta suomalaisen kumppanin organisaatiossa. Hankkeen tehtävät: 1. Säilyttää ja laajentaa suomalais-ugrilaisten kansojen perinteitä, käsityötä. 2. Kehittää suomalais-ugrilaisten kansojen käsityötä järjestämällä työpajoja ja workshopeja. 3. Tutustuttaa nuoriso suomalais-ugrilaisten kansojen käsityöhön ja käsityöperinteisiin. Kohderyhmä: kaikenikäiset lapset, nuoret, keski-ikäiset ihmiset, vanhukset, vammaiset.
Eri luovien yhteisöjen edustajat, museotyöntekijät, käsityöläiset, taiteilijat, voittoa tavoittelemattomat julkiset organisaatiot, jotka harjoittavat kansantaiteen ja käsiteollisuuden alan toimintaa.
Vastaa hanke-ehdotukseen Täytä neuvottelujen tuloslomake