Olet täällä

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset

KOVDORIN KOTISEUTUMUSEO, KUNNALLINEN KULTTUURILAITOS

Hallinnollinen alue/alueet:
Murmanskin alue
241/2021
Etsimme uusia yhteistyökumppaneita
ekovalistus, ekokulttuuri
etnokulttuurinen turismi
Matkailun edistäminen
Museoala
"Suunta pohjoiseen" -hankkeen tarkoituksena on järjestää venäläissuomalainen ekologinen kävelymatkailu, luoda retkeily-, kulttuuri- ja turisti-ekologisten reittien verkosto, mm. vammaisille, laajentaa Venäjän ja Suomen museoiden välistä yhteistyötä.
"Suunta pohjoiseen" -hankkeen tarkoituksena on järjestää venäläissuomalainen ekologinen kävelymatkailu, luoda retkeily-, kulttuuri- ja turisti-ekologisten reittien verkosto, mm. vammaisille ja ikäihmisille, laajentaa Venäjän ja Suomen museoiden välistä yhteistyötä sekä järjestää yhteisiä siirrettäviä näyttelyjä. Molempien maiden kumppanit perustavat alustan kokemustenvaihdolle ekologisten matka- ja koulutusreittien järjestämisessä ja muodostavat yhteisen näkemyksen matkailupalveluista Venäjällä ja Suomessa. Kohderyhmä: hankkeen toteutusalueen asukkaat, turistit. Hankkeen tavoite: väestön ekologisen kulttuurin parantaminen, aktiivisen matkailun edistäminen yhtenä terveellisen elämäntavan muotona, paikallisen väestön ottaminen mukaan matkailuun, kotiseutuhistoriaa koskevaan ja ympäristötoimintaan. Hankkeen tehtävät: 1. Reittien suunittelu kartassa, reittiesitteiden, suomen ja venäjänkielisten matkaoppaiden luominen ja jakelu. 2. Ekologisten matkailu- ja koulutuspolkujen rakentaminen ja varustaminen. 3. Reittien navigoinnin ja lepopaikkojen järjestäminen yhteistyössä kumppanimaiden asiantuntijoiden ja paikallisen väestön kanssa. Yhteisen siirrettävän näyttelyn tekeminen interaktiivisissa ympäristö- ja kotiseutuosastoissa paikallisille museoille venäjän ja suomen kielillä. Toteutusmenetelmät: 1. Reittien merkitseminen. 2. Alueiden ekologinen puhdistaminen. 3. Reittien kunnostaminen yhteistyössä kumppanimaiden asiantuntijoiden ja paikallisen väestön kanssa. 4. Hankkeen aktiivinen esittely sosiaalisissa verkostoissa ja perinteisen median kautta. Yhden yhteisen verkkoresurssin perustaminen järjestäjille, oppaille, liikemiehille ja matkustajille niiden yhteistoiminnan koordinointia varten. Portaalin (verkkoresurssin) pohjalla yhdessä hankkeen maiden osallistujien alueella sijaitsevien museoiden kanssa toteutetaan virtuaalinen kierrosmatka siten, että käyttäjällä olisi mahdollisuus tehdä lisäyksiä siihen, mikä on suunnattu lapsille ja vammaisille suomen ja venäjän kielellä. 7. Yhteisnäyttelyiden järjestäminen ja toteuttaminen pohjoisalueiden ekologisuudesta ja luonnon kunnioittamisesta, joihin osallistuvat paikalliset asukkaat, turistit ja museotyöntekijät.
Vastaa hanke-ehdotukseen Täytä neuvottelujen tuloslomake