Olet täällä

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset

KRASNODARIN ALUEPIIRIN SEVERSKAJAN PIIRIN KESKUSKIRJASTO, KUNNALLINEN KULTTUURILAITOS

Hallinnollinen alue/alueet:
Krasnodarin aluepiiri
132/2021
Etsimme uusia yhteistyökumppaneita
Kansanperinne
Kirjastotoimi
Kulttuuri- ja valistustoiminta
"Severskajan piirin kulttuurihistoriallisen perinnön elvyttäminen ja säilyttäminen" -paikallishistorian tutkimisen edistämiseen kohdistetun ohjelman toteuttamisen puitteissa vuosina 2016-2022 suunnitellaan alueellinen "Kubanin maa - kotimaani" -paikallishistoriafestivaali vuodelle 2021. Tapahtumaan osallistuu kirjastoja, kerhoja, opetuslaitoksia, paikallishistorioitsijoita ja Krasnodarin aluepiirin Severskajan piirin kansalaisjärjestöjä. Tapahtuma on saavutusten esittely, joka edistää kotiseudun arvoja: kilpailuja, näyttelyjä, esitelmiä, kansanfolk-yhtyeiden ja mielenkiintoisimpia paikallishistorian ajankohtaisia ongelmia käsitteleviä tutkimustöitä esittäneiden osallistujien esityksiä.
Kutsutaan suomalaisia kollegoja, joilla on kokemusta paikallishistorian tutkimisesta, osallistumaan "Kubanin maa - kotimaani" -paikallishistoriafestivaaliin. Hankkeen tavoite: kulttuuri- ja kirjastoalan kansainvälisten siteiden vahvistaminen, työkokemusten vaihto alueiden kulttuurisen koodin säilyttämisessä. Kohderyhmä: kirjasto-, museo- ja kerhoalan ammattilaiset, alueiden kulttuurisen koodin säilyttäjät. Ehdotettu aikataulu: paikallishistoriafestivaali suunnitellaan toteuttavaksi 2 kuukauden kuluessa pandemian aiheuttamien kirjastotoimintaa koskevien rajoitusten poistamisesta. Kumppaneiden rooli: suomalaiset kumppanit olisivat tapahtuman osallistujina, mikä laajentaisi tapahtuman rajoja ja nostaisi sen asemaa. Hankkeen tuottama hyöty: festivaali voisi toimia alustana kulttuurihistoriallisen perinnön ja kulttuurien koodin säilyttämistä työkokemusten vaihtoa sekä uusien tehokkaiden työmenetelmien etsimistä varten, mikä on tekijä alueiden kehityksessä. Suomalaisten vieraiden osallistuminen on mahdollista etänä, verkkoyhteyden välityksellä. Kumppaneiden osallistumisen rahoitus toteutetaan lähettävän puolen kustannuksella.
Kirjastoalan sekä kulttuuri- ja alueellisten vapaa-ajankeskuksien ammattilaisia Kubanista, Venäjältä ja Suomesta. Konkreettista yhteistyökumppania ei ole vielä määritelty, mutta mahdolliset vaihtoehdot ovat kehitteillä.
Vastaa hanke-ehdotukseen Täytä neuvottelujen tuloslomake