Olet täällä

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset

KULTTUURIALOITE, KULTTUURIHANKKEIDEN KANNATUSHDISTYS

Hallinnollinen alue/alueet:
Pietarin kaupunki
266/2021
Etsimme uusia yhteistyökumppaneita
Kulttuuritapahtumat, festivaalit
Vammaiskulttuuri
Sosiaaliteatterin taidelaboratorio "Huomion keskipisteessä", jonka osallistujina toimivat inkluusiivisen teatterin asiantuntijat, ilman vanhempainhoitoa jätetyt lapset sekä sosiaalisesti heikommassa asemassa olevien perheiden lapset Venäjältä ja Suomesta. Yhteisen esityksen toteuttaminen.
Hankkeen tavoitteet: luovan tuotteen, eli näytelmän luonnosversion suunnitteleminen, johon otetaan mukaan sosiaali- ja kulttuurialoitteiden osallistujat Venäjältä ja Suomesta: ilman vanhempainhoitoa jätetyt lapset sekä sosiaalisesti heikommassa asemassa olevien perheiden lapset. Luovan vapauden inklusiivisen kentän muodostaminen, mikä edistää maksimaalista osallistumista yhteiseen luovuusprosessiin nykyaikaisten terapeuttisten menetelmien avulla. Kohderyhmä: ilman vanhempainhoitoa jätetyt lapset sekä sosiaalisesti heikommassa asemassa olevien perheiden lapset Venäjältä ja Suomesta (14-17 vuotiaat), sosiaaliteatterialan asiantuntijat. Konsepti: Näytelmän luominen, johon osallistuvat lapset Venäjältä ja Suomesta. Inklusiivisen teatterilaboratorion keskiöksi nousee vapauttaminen traumaattisista kokemuksista terapeuttisen yhteisluomisprosessin avulla. Osallistujat luovat itsenäisesti esityspohjan - kirjallisuusaineiston, jossa on mukana heidän oma elämänkokemuksensa. Harjoitusprosessi alkaa verkon kautta ja sitten näytelmän osallistujat tapaavat Pietarin teatteri-festivaalin "Baltian talo" -tiloissa. Näytelmän luonnoksen esityksestä tulee osa XXXI: n kansainvälistä teatterifestivaalia "Baltiantalo". Tämä herättää lisää kiinnostusta teatteriyhteisöltä sekä säätiöiden ja järjestöjen asiantuntijoilta, jotka tukevat sosiaalisesti heikommassa asemassa olevien perheiden lapsia. Laboratorio edistää kulttuurienvälisen vaihdon kehitystä. Vetäjänä on pietarilainen ohjaaja Dmitry Krestyankin, yksi Venäjän sosiaaliteatterin johtavista ohjaajista; apuvetäjänä on suomalaisen tiimin edustaja, joka keskittyy työskentelemään sosiaalisen yleisön kanssa. Hankkeen aikataulu: syys-joulukuu 2021.
Sosiaaliteatterialan asiantuntijat ja ryhmänjohtajat.
Vastaa hanke-ehdotukseen Täytä neuvottelujen tuloslomake