Olet täällä

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset

Kulttuurikeskus "ANIT"

Hallinnollinen alue/alueet:
Leningradin alue
143/2018
Etsimme uusia yhteistyökumppaneita
Lasten kulttuuri
Taidetapahtumia, tapaamisia taiteilijoiden kanssa, työpajoja ja keskusteluja lasten tekemän taiteen kautta: Järjestämme tapahtumia, joiden tarkoituksena on säilyttää eri kansojen kulttuuria ja tapoja ja parantaa eri sukupolvien yhteistyötä.
Tavoitteena on vahvistaa Itämeren alueen kansojen ystävyyttä ja yhteisymmärrystä, rikastaa kulttuureja, vaihtaa kokemuksia, lujittaa eri sukupolvien välisiä suhteita, säilyttää, vahvistaa ja kehittää keskeisiä kulttuurien perinteitä ja tukea lasten luovan minän kehitystä. Kohderyhmänä ovat lasten luovat ryhmät (kuorot, orkesterit, tanssiryhmät, teatteriryhmät ja kuvataiteilijat) ja ikäihmisten luovat ryhmät. Yhteinen taidetapahtuma valmistellaan ja järjestetään kerran vuodessa vuorotellen Suomessa ja Venäjällä. Tapahtuman keskeisenä ideana on keskustella lasten tekemän taiteen kautta ja yhdistää suomalaisten ja venäläisten lasten ja ikäihmisten luovat yhteisöt. Tapahtumien valmisteluiden aikana järjestetään taidetapaamisia Suomessa ja Venäjällä. Festivaalien aikana vaihdetaan kokemuksia. Ne tuovat myös varmasti turisteille lisää aihetta vierailla Suomessa, mikä puolestaan tukee alueen taloudellista kehitystä. Keskustelu taiteen keinoin vahvistaa ystävyyttä ja yhteisymmärrystä.
Kulttuurikeskukset, lasten luovat ryhmät, ikäihmisten luovat ryhmät, kulttuuriosastojen edustajat, taideyhdistykset, tapahtumien järjestäjät
Vastaa hanke-ehdotukseen Täytä neuvottelujen tuloslomake