Olet täällä

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset

KULTTUURITALO "ZARECHJE"

Hallinnollinen alue/alueet:
Mordvan tasavalta
172/2021
Etsimme uusia yhteistyökumppaneita
Kulttuuritapahtumat, festivaalit
Alueellinen festivaali-kilpailu "Hyvät perinteet: menneisyydestä tulevaisuuteen". Vahvistetaan Volgan federaation piirin sekä sen ulkopuolella olevien alueiden sosiaalista ja poliittista vakautta muodostamalla väestön keskuudessa etnisten ryhmien välisen kommunikaation ja harmonian normit.
Tavoite: Saranskin kaupunginpiirin väestön kansallisidentifioinnin luominen; - olosuhteiden luominen Saranskin kaupunginosan alueella ja sen ulkopuolella asuvien kansojen kulttuuriperinnön säilyttämiseksi ja parantamiseksi; festivaalin osallistujien välisten ammatti- ja kulttuuriyhteyksien vahvistaminen; taideryhmien, yhtyeiden ja esiintyjien luovuuspotentiaalin ja ammattitaidon parantamisen edistäminen; -patrioottinen kasvatus perheissä henkiseen perintöön, arvoihin ja kansalliskulttuurin perinteisiin pohjautuen; -osallistujien luovuuspotentiaalien kehitys, mikä on suunnattu isänmaan rakkauteen, sekä ylpeyteen sen henkisestä kulttuuriperinnöstä; -eri kansallisuuksien välisen kommunikointi-, vuorovaikutuksen, yhteistyön ja selkeiden suhteiden kulttuurin korostaminen järjestämällä kulttuuriluonteisia tilaisuuksia; - lahjakkaan nuorison tunnistaminen ja tukeminen taidealalla; -festivaalin osallistujien näyttämökulttuurin edistäminen, esiintymistason parantaminen, luovuuden toteuttaminen, henkinen rikastuttaminen; - edistyminen Saranskin kaupunginpiirin alueella ja sen ulkopuolella asuvien kansojen etnisten ryhmien välisten kulttuuriyhteyksien vahvistamisessa.
Vastaa hanke-ehdotukseen Täytä neuvottelujen tuloslomake