Olet täällä

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset

Lasten esi- ja lisäkoulutuslaitos "Kiiltomato"

Hallinnollinen alue/alueet:
Pietarin kaupunki
139/2018
Etsimme uusia yhteistyökumppaneita
ekovalistus, ekokulttuuri
Kulttuurimatkailu
Kulttuurivaihto
Lasten kulttuuri
Matkailun edistäminen
Sosiaaliala, perheen kulttuuri
etnokulttuurinen turismi
Kulttuuria ja ympäristötietoutta lapsille. Kulttuurimatkailuohjelmien suunnittelu ja toteutus lapsille ja perheille. Eri teematapahtumien järjestäminen, joilla pyritään edistämään ympäristön kunnioittamista. Uusien ideoiden keksiminen. Ryhmävaihdot.
Projektin tarkoituksena suunnitella ja toteuttaa yhteisiä suomalais-venäläisiä kulttuurimatkailuohjelmia, löytää uusia ideoita lapsille suunnattuihin kansainvälisiin kulttuuritapahtumiin sekä järjestää erilaisia vaihtoja. Kohderyhmänä ovat alle kouluikäiset sekä kouluikäiset lapset perheineen sekä opetuksen ammattilaiset. Projekti kutsuu osallistujia tutustumaan kulttuuriin ja kulttuuriympäristöön, nähtävyyksiin, erilaisiin vapaa-ajanviettomahdollisuuksiin, eri koululuokkien opetustoimintaan sekä muihin vierailujen tuomiin mahdollisuuksiin. Projektin puitteissa ehdotamme myös järjestettäväksi opetusvaihtoa sekä yhteistapahtumien järjestämistä aiheena lasten kulttuuri sekä ympäristökasvatus (mahdollisia teemoja esim. ”Kansantarut ja sankarit”, ”Metsä ja sen asukkaat”, ”Vesipäivä”, ”Me – naapurit” tms.) Lisäksi voimme vaihtaa yhdessä valokuva- ja videokertomuksia, piirustuksia, taideteoksia ja muita vastaavia. Ohjelmia voidaan järjestää sekä Suomessa että Venäjällä.
Kunnalliset virastot ja laitokset. Koulut ja päiväkodit. Voittoatavoittelemattomat yritykset. Lisäkoulutuslaitokset.
Vastaa hanke-ehdotukseen Täytä neuvottelujen tuloslomake