Olet täällä

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset

Launch Pad Finland ry

Hallinnollinen alue/alueet:
Kainuun
074/2020
Etsimme uusia yhteistyökumppaneita
Hand made, uusi design
Internet, sosiaalinen media, mediatuotanto
Käsityöt, taidekäsityö
Kulttuurivaihto
Lasten kulttuuri
Nuorisoyhteistyö
The power of Art and Creativity. Art & Creativity camp for young people and young adults.
Launch Pad Finland Ry on laukaisualusta nuorten kansainvälistymineen. Järjestön toiminnan tarkoituksena on nuorison tukeminen paikallisesti ja kansainvälisissä hankkeissa. Järjestö tukee kansainvälistymistä sekä siihen oppimista, se tukee nuorten epämuodollista koulutusta sekä kansanvälistä verkostoitumista, innovaatioita ja projektityöskentelytaitoja Kainuussa. Hankkeen tavoitteena on yhdistää kahden maan nuoria taiteen, luovuuden ja innovatiivisten toimintojen kautta. Hankkeen kautta pyritään kertomaan yrittäjyyden valmiuksista yleishyödyllisten palveluiden järjestämisessä. Yrittäjillä on mahdollisuuksia kehittää palvelukokonaisuuksia, joilla on merkitystä aktiivisen ja merkityksellisen vapaa-ajantoiminnan ja taideharrastusten kannalta. Verkossa perustetaan yhteisö yhteydenpidon ja kokemuksenvaihdon tukemiseksi. Hankkeen huipentumana olisi suomalaisten ja venäläisten nuorten yhteinen leiri, johon kokoontuisi nuoria harva-asutusalueilta. Leirin toiminta painottuisi osallistujien itsensä ilmaisemiseen taiteen keinoin. Yhtenä tärkeimpänä työkaluna siinä olisi Venäjällä taidepsykologian instituutissa kehitetty ainutlaatuinen toimintamalli nimeltään neurografiikka, jolloin puhutaan laajasti esteettisestä valmentamisesta, tunteista ja ajattelun äärirajoista. Menetelmän on kehittänyt instituutin johtava asiantuntija Pavel Piskarjev. Neurografiikan lisäksi käytetään innovatiivisen ns. ”sinisen palikkapakin” harjoittelua. Toistaiseksi Suomessa on käytössä vain yksi sellainen, todellisuudessa se tuo ärsykkeitä mielikuvitukseen ja tukee rajojen ulkopuolelle menevää ajattelua. Palikkapakin on kehittänyt amerikkalainen arkkitehti, se on noussut hyvin nopeasti suosioon kotimaassaan. Työkalua voi hyödyntää eri-ikäisten valmennuksissa, joiden tarkoitus on kehittää taiteellista ajattelua, epätavallista ongelmaratkaisua, tiimityöskentelyä sekä muita sosiaalisia osaamisia. Menetelmä on käyttökelpoinen aikana, jonka megatrendeihin kuuluu mm. nuorisossa havaitut luovuuden heikkous ja keskittymiskyvyn mureneminen. Hankkeen yhtenä tavoitteena on tukea nuorison luovaa ajattelua. Taiteen keinoja hyödyntävä hakukyky liittyy ajattelun kokonaisvaltaisuuteen, joustavuuteen sekä keskittymiseen. Luovuus ja taideajattelu ilmenevät niin ikään ihmisen kaikkinaisessa toiminnassa. Taidelähtöisen ajattelun yhtenä tärkeimmistä osatekijöistä on kyky tulkita ympäröivä maailma ja tapahtumat mielikuvien keinoin. Hankkeessa nuoret pääsevät hyödyntämään omaa mielikuvitustaan sekä saavat mahdollisuuden tuoda itsensä esiin taiteen kautta.
Nuorisoyhdistykset, koulut, yliopistot tai muu taho, joka työskentelee lasten ja nuorison kanssa. Esim. Koulu numero 1 Kostamuksessa, Severia–yhdistys (Kostamus), Petroskoin yliopisto.
Vastaa hanke-ehdotukseen Täytä neuvottelujen tuloslomake