Olet täällä

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset

Lumikello ry

Hallinnollinen alue/alueet:
Pohjois-Savon
059/2018
Etsimme uusia yhteistyökumppaneita
kansalaisjärjestötoiminta
Kulttuuritapahtumat, festivaalit
Lasten kulttuuri
Näyttelytoiminta, työntekijävaihto
Nuorisoyhteistyö
Teatteri, nukketeatteri
Teatterilaboratorio on nykyteatterihanke, joka "työskentelee nyky-yhteiskunnalle ajankohtaisten aiheiden ja ongelmien parissa, kuin myös ihmisiä ja ihmisyyttä koskettavien teemojen äärellä". Hankkeen tarkoituksena on kehittää teatteriesityksiä lyhyen ajan aikana (7 päivää). Osallistujina on taiteellisia nuoria Kuopiosta sekä Venäjän eri alueilta. Hankkeen lopuksi valmistuu esitys (max. 35-40 min.), joka esitetään yleisölle ja lisäksi vierailunäytännöt ovat mahdollisia.
Hankkeeseen osallistuminen antaa mahdollisuuden jokaiselle halukkaalle päästä osaksi ryhmää ja kehittää omaa kulttuurista koulutustasoaan. Esiintymislavalla oleminen ja teatterikäytäntöjen oppiminen (näyttelytaidot, näyttämöpuhe jne.) auttaa pääsemään yli esiintymispeloista. Näin nuorisolle aukeaa tie yhteiskunnalliseen aktiivisuuteen, jolla on suuri merkitys nuorten kehittymiselle. Näyttämötaide kehittää mielikuvitusta, kykyä työskennellä ryhmässä, oma-aloitteisuutta, vastuullisuutta sekä kehittää niin osallistujien kuin yleisönkin yleistä kulttuurista osaamistasoa. Hankkeen tavoitteina on: Ratkaista nuoremman sukupolven ongelmia harrastelijanäyttämötaiteen keinoin, kulttuurisiteiden ja luovien kontaktiverkkojen kehittäminen Venäjän eri alueiden kanssa, kuin myös muiden lähempien ja kauempienkin maiden kanssa. Laajentaa nuorison mahdollisuuksia luovaan kehitykseen ja itseilmaisuun. Tutustuttaa suuri joukko lapsia ja nuoria teatteriliikkeisiin. Jokaisen osallistujan luovan potentiaalin kehittäminen. Yhteisen teatteriesityksen luominen ja esittäminen. Osallistujien ikä: 11-25 vuotiaat nuoret Kuopiosta ja Venäjältä. Noin 20 osallistujaa. Hankkeen toteuttamisen vaiheet: 1. Järjestelytyöt (näytelmän käsikirjoituksen valinta, osallistujahakemusten otto, esiintymislavan ja spesialistien etsiminen). 2. Osallistujien valinta ja saapuminen Kuopioon. 3. Käytännön osa: näyttelytaitojen, näyttämöpuheen harjoittelu, etydien ja harjoitelmien tekeminen ja esittäminen, toisto. 4. Kuopion kulttuurikenttään tutustuminen, ekskursiot. 5. Yhteisen teatteriesityksen luominen ja esittäminen. 6. Pyöreän pöydän ääressä työntulosten käsittelyä ja osallistujien kannustamista. 7. Mahdolliset vierailunäytännöt. Osallistujille aukeaa myös mahdollisuus tutustua Suomeen, löytää uusia ystäviä sekä osoittaa oman arvonsa.
Etsimme yhteistyökumppaneita Venäjältä, luovia ryhmiä.
Vastaa hanke-ehdotukseen Täytä neuvottelujen tuloslomake