Olet täällä

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset

MARIN TASAVALLAN I.PALANTAIN KULTTUURI- JA TAIDEOPISTO, AMMATILLINEN OPPILAITOS

Hallinnollinen alue/alueet:
Mari Elin tasavalta
232/2021
Etsimme uusia yhteistyökumppaneita
musiikkitaide
"Kulttuurivaihto ja taiteilijavierailu A. Ešpajin mukaan nimetyn festivaalin puitteissa". Vuodelle 2022 suunnitellaan viidennen kansainvälisen A. Ešpajin mukaan nimetyn kilpailun ja festivaalin järjestämistä Joškar-Olassa.
"Kulttuurivaihto ja luova residenssi A. Ešpajin mukaan nimetyn festivaalin puitteissa" -hankkeen tarkoituksena on etsiä ja tukea nuoria lahjakkuuksia musiikin esittämisen ja säveltämisen alalla. Kilpailu-festivaalin tavoitteena on marien ja muiden Marinmaan kansojen musiikkikulttuurien edistäminen. Kilpailu-festivaali toimii myös alustana nuorten lahjakkuuksien etsimiseksi muusikoiden ja nykyisten säveltäjien keskuudesta. Tapahtuman järjestäjät haluaisivat laajentaa tapahtuman maantieteellistä kattavuutta ja edistää suomalais-ugrilaisen ryhmän musiikkia kokonaisuutena. Kutsumme kumppaneita mukaan vaihtamaan kokemuksia taitavien suomalais-ugrilaisen musiikin alan opiskelijoiden ja opettajien välillä sekä järjestämään heidän esiintymisiään festivaalilla. Yksi olemassa olevista ongelmista on nykyisten tekijöiden kansanmusiikin riittämätön tunnettavuus tai jo tutun materiaalin uuden esitystavan puute. Sen vuoksi festivaalin järjestäjät aktiivisesti pyytävät erityisesti nuoria taitavia säveltäjiä ja esittäjiä Venäjän eri alueilta ja ulkomailta tulemaan mukaan. Marin tasavallan kulttuuri- ja taideammattikorkeakoulu on valmis toimimaan vastaanottajana suomalais-ugrilaista musiikkia esittäville ja säveltäville taitaville opiskelijoille ja opettajille festivaalin aikana (yksi viikko, alustava ajankohta on maaliskuu 2022). Ammattikorkeakoulu tarjoaisi heille majoituksen sekä mahdollisuudet valmistautua ja osallistua kilpailuun ja konserttiin. Taideammattikorkeakoulu etsii kumppaneita samankaltaisten suomalaisten oppilaitosten keskuudesta ja ehdottaa jatkossa opiskelijavaihtoa ja venäläisten opiskelijoiden harjoittelua oppilaitoksissa Suomessa. Lisäksi taideammattikorkeakoulu etsii kumppaneita Suomen ja Venäjän nuorten säveltäjien ja esittäjien taiteilijavierailun järjestämiseksi festivaalin puitteissa. Taiteilijavierailu pitäisi sisällään majoituksen, kulttuuriohjelman, Marinmaan luonto- ja kulttuuriperintöön tutustumista sekä nuorten säveltäjien ja esittäjien luovaa vuorovaikutusta opettajien kanssa. Taiteilijavierailuun osallistujat Venäjältä valitaan kilpailun perusteella. Ehdotetaan, että taiteilijavierailun toiminnan tuloksena olisi kahden maan opiskelijoiden yhteinen musiikkiesitys Ešpaj-festivaalin loppukonsertissa.
Musiikkiyliopistot ja ammattikorkeakoulut (musiikkiopistot, konservatoriot).
Vastaa hanke-ehdotukseen Täytä neuvottelujen tuloslomake