Olet täällä

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset

MARIN TASAVALLAN T. EVSEEVILLE NIMETTY KANSALLISMUSEO

Hallinnollinen alue/alueet:
Mari Elin tasavalta
298/2021
Etsimme uusia yhteistyökumppaneita
etnokulttuurinen turismi
Kulttuuri- ja valistustoiminta
Museoala
Pyhän linnun siiven alla -hankeen tavoitteena on luoda ainutlaatuista sisältöä hyödyntävä virtuaalinen opaskierros, joka heijastaa suomalais-urgrilaiseen maailmaan kuuluvien paikallisten perinteiden ja nykyisen urbaanikulttuurin yhdistelmää. Hankkeeseen osallistuu kaupungissa asuvia mari-kansalaisia.
Tavoite: luoda "Pyhän linnun siiven alla" -virtuaalinen opaskierros. Marilaiset ovat volgansuomalaisia, jotka ovat säilyttäneet ikivanhoja perinteitään ja oman luonnonuskontonsa tähän päivään asti. Nykyään 26,6% kaupunkilaisista on marilaisia, jotka ovat olleet ennen kyläläisiä, joten he tuntevat perinteisen kulttuurin. Tästä johtuen kaupunkiin on muodostunut ainutlaatuinen paikallisten perinteiden ja nykyaikaisen kaupunkikulttuurin yhdistelmä. Joškar-Olassa, missä noin 15% alueesta on puiden peitossa ja jossa on 14 puistoa ja puistikkoa, kaupungin kahdessa pyhässä lehdossa pidetään perinteisiä rukouksia Agavairem -kevätjuhlan aikana. Paikallisten perinteiden olemus heijastuu osittain myös kaupungin talojen koristelussa (kadun julkisivujen koristeissa) ja veistoksissa (Elämänpuu, Rakkauden ja toiveiden puu, Rakkauden ja uskollisuuden penkki). On mainittava, että puiden ja lintujen palvonta on yksi marin pääkulttuurikoodeista: kuinka monta puuta on kaadettu – niin monta pitää istuttaa; tähän saakka on säilytetty perinne, jonka mukaan sekä lapsen syntymän kunniaksi, että ihmisen kuoleman muistoksi istutetaan puu; villihanhien ja -joutsenien ampuminen on kielletty. Tällätavoin luonnon kunnioittamisen kansanperinne johtaa kaupunkien viherryttämiseen ja sen seuraksena niiden ekologisen tilanteen paranemiseen, kaupunkien katujen kaunistumiseen ja uuden sukupolven esteettiseen kasvatukseen paikallisten perinteiden mukaan. Kohderyhmä: Hanke on suunnattu turisteille. Hankkeen toteutus: virtuaalisen opaskierroksen näyttäminen Marin tasavallan kansallisessa Timofei Evsejev-museossa, jossa esitellään nykykaupunkiin sointuvia marin perinnekulttuurin päämerkkejä: • virtuaalimatka läpi puistoalueiden ja pyhien lehtojen, myös näyttäen perinteisiä rukouksia lehdoissa; • kaupungin katuja pitkin, missä näkyvät Elämänpuu, Rakkauden ja toiveiden puu ja perinteisesti koristeltuja taloja; • näitä kaikkia yhdistää yhteinen lähde – vesi (Malaja Kokšaga -joen rannat) ja joella uivat "pyhät" ankat, joita asukkat tulevat ihailemaan. Työjärjestys: Hankkeessa on kolme vaihetta: käsikirjoituksen tekeminen, tapahtumien ja juonien kuvaaminen sekä opastetun kierroksen luominen (tietokonekäsittely, musiikin valitseminen, liittyvän tekstin kirjoittaminen ja editointi). Suomalaisen kumppanin tehtävä ja saama etu: museoiden ja kirjastojen näyttelytilojen tarjoaminen video-opaskierroksen esittämistä varten Suomessa. Suomalaiset kumppanit voivat käyttää hankkeen toteuttamisen prosessista saatua aineistoa kiinnittääkseen huomiota suomalais-ugrilaisten perinteiden säilyttämiseen kaupungin nyky-ympäristössä.
Mahdoillisina kumppaneina voisivat olla Suomen kansallismuseo sekä kotiseutumuseot, joita kiinnostavat perinteiden oppiminen ja niiden integrointi nykyiseen kaupunkiympäristöön.
Vastaa hanke-ehdotukseen Täytä neuvottelujen tuloslomake