Olet täällä

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset

Petroskoin yliopiston poikkitieteellinen opetuskeskus Fennica

Hallinnollinen alue/alueet:
Karjalan tasavalta
150/2018
Etsimme uusia yhteistyökumppaneita
Historia
julkaisutoiminta
Kirjallisuuden kääntäminen ja julkaisutoiminta
kulttuuri- ja valistustoiminta
Tieteellinen ja kasvatuksellinen toiminta Karjalan tasavallan asukkaiden tutustuttamiseksi Suomen historiaan ja kulttuuriin sekä vastavuoroisesti suomalaisten tutustuttaminen Karjalan historiaan sekä suomalaisten ja karjalaisten kohtaloihin Venäjällä.
Projektin tavoitteena on suunnitella ja järjestää ketju tapahtumia, jotka tutustuttaisivat suomalaiset ja Karjalan tasavallan asukkaat enemmän toistensa kulttuuriin ja historiaan. Tapahtumat koostuvat luennoista, tieteellisistä seminaareista, historiallisten teosten kääntämisestä suomen ja venäjän kielille, teemaekskursioiden suunnittelusta eri historiallisiin kohteisiin lähellä Suomen ja Venäjän raja-aluetta sekä tieteiskirjallisuuden julkaisemisesta aiheena Suomen ja Venäjän suhteet eri aikakausina sekä suomalaiset Venäjällä ja venäläiset Suomessa. Kaikki tapahtumat ovat tarkoitettu suomalaisille ja venäläisille osanottajille. Suomalaisiksi yhteistyökumppaneiksi sopisivat yliopistot, Suomi-Venäjä -seura sekä sen piirijärjestöt, erilaiset yhteiskunnalliset ja kulttuuriset laitokset, matkatoimistot, kustannusyhtiöt, kirjastot, museot ja arkistot. Tapahtumien yhteinen valmistelu ja asiantuntijoiden yhteistyö auttavat syventämään tietoa maidemme jaetusta historiasta. Tiedon laajalle levittäminen parantaa naapurimaan kuvaa väestön silmissä. Projekti edellyttää pitkäkestoista yhteistyötä. Ensimmäisellä jaksolla (2018-2020) on tarkoitus pitää seminaareja sekä luentoja muistaen Suomen ja Venäjän sata vuotta sitten käytyä sotaa sekä Karjalan autonomiaa.
Vastaa hanke-ehdotukseen Täytä neuvottelujen tuloslomake