Olet täällä

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset

Mordvan erikoiskirjasto sokeille

Hallinnollinen alue/alueet:
Mordvan tasavalta
110/2021
Etsimme uusia yhteistyökumppaneita
ICT informaatio- ja viestintäteknologia
Kirjastotoimi
Suomalais-ugrilainen yhteistyö
Vammaiskulttuuri
Hankkeen nimi: Kansainvälinen tieteellis-käytännöllinen verkkokonferenssi "Sokeiden kirjasto suomalais-ugrilaisen maailman kulttuuriympäristössä. Tapahtumaan kutsutaan osallistumaan kirjastojen ja muiden kulttuurilaitosten, tiede-, koulutus- ja julkisten organisaatioiden johtajia ja asiantuntijoita sekä kaikkia kiinnostuneita. Konferenssissa on tarkoitus käsitellä seuraavat asiat: - nykyaikainen sokeiden kirjasto: tavoitteet, toiminnot, vaikutustavat yhteiskunnan tietoisuuteen; - ajankohtaiset muodot ja nykyaikaiset lähestymistavat sokeiden kirjastossa; - sokeiden kirjastojen digitaaliprosessit ja tulevaisuus; - kansainvälinen yhteistyö tiedonresurssien vaihdon alalla, joka toteutetaan näköongelmista kärsiville esteettömissä muodoissa; -sokeiden kirjastojen kansainvälinen yhteistyö. Konferenssin yhteydessä on tarkoitus järjestää näyttely ”Sokeiden kirjasto nykyajan realiteettien valossa”, suomalais-ugrilaisten kirjojen esittely näkövammaisten ja sokeiden käyttäjien käytettävissä olevissa muodoissa.
Vammaisten kuntoutus ei ole vain yhteiskunnan nykypäivän ongelmana, vaan myös valtion sosiaalipolitiikan painopistealue. Julkiset kirjastot sosiaali- ja kulttuurilaitoksina pystyvät tarjoamaan tukea sosiaalista kuntoutusta ja yhteiskunnassa sopeutumista tarvitsevien vammaisten tiedon hankkimisessa ja vapaa-ajan toiminnan järjestämisessä. Näkövammaisten kanssa työskenteleminen vaatii erityistietoja ja -taitoja, joita kaikilla kirjastonhoitajilla ei ole tai on vain osittain. Siksi on kiinnitettävä erityistä huomiota kirjaston henkilökunnan koulutukseen ja ammatilliseen kehittämiseen. Tavoitteena on parantaa kirjaston henkilökunnan ammattitaitoa kirjasto- ja tietopalvelujen sekä näkövammaisten sosiokulttuurisen kuntoutuksen alalla. Hankkeen tavoitteet: - sosiokulttuuristen strategioiden kotimaisesta ja ulkomaisesta potentiaalin ymmärtäminen kirjastotoiminnan alalla; - tehokkaan kokemuksen yleistäminen, odotettavissa olevien muutosten ennustaminen näkövammaisten kirjasto- ja tietopalvelujen toteutuksessa. Venäjän puolelta hankkeeseen osallistuvat: - Mordovian tasavallan julkiset kirjastot; - sokeiden kirjastot Venäjän federaation suomalais-ugrilaisessa maailmassa; - Mordovian yliopisto nimetty N.P.Ogareville; - Mordovian pedagoginen yliopisto nimetty M.E. Evsevjevin. Suomalaisen kumppanin rooli hankkeessa on osallistuminen konferenssiin, molempia osapuolia hyödyttävien kumppanuushankkeiden päättäminen suomalais-ugrilaisen kulttuurin edistämiseksi sokeiden ja näkövammaisten keskuudessa.
Näkövammaisia palvelevat suomalaisen kirjastot; kirjastohenkilöstöä kouluttavat oppilaitokset.
Vastaa hanke-ehdotukseen Täytä neuvottelujen tuloslomake