Olet täällä

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset

Mordvan musiikillinen sisäoppilaitos

Hallinnollinen alue/alueet:
Mordvan tasavalta
101/2021
Etsimme uusia yhteistyökumppaneita
Kansanperinne
musiikkitaide
Mordvan kansanperinne suomalais-ugrilaisten maailman osana -hanke on luova työpaja, jonka puitteissa opitaan Mordvan kansanlaulujen erikoisuuksia yhteistyössä Merema- kansantiede- ja kansanperinnestudion kanssa (studion ohjaaja – E. O. Mordina).
Mordvan kansanperinne suomalais-ugrilaisten maailman osana -hankkeen tarkoituksena on oppia Mordovian kansanlaulujen erikoisuuksia: lajityyppejä, Mordvan laulun solurakennetta, polyfonisen laulamisen piirteitä. Hankkeen tavoitteena on luoda olosuhteet tarkempaa mordvalaisten perinteisen musiikkikulttuurin erikoituuksien oppimista varten. Hankkeen kohderyhmä: Tasavallan lasten musiikkisisäoppilaitoksen, lasten musiikki - ja taidekoulujen yläasteen oppilaat ja opettajat, Saranskin Kirjukov -musiikkilukion oppilaat. Tämä hanke toteutetaan etänä videokonferenssin muodossa suomalaisten kumppaneiden kanssa. Työpajassa opitaan Mordvan kansanlaulujen alkuperän historiaa ja jaottelua, tehdään Mordvan laulujen rakenneanalyysia, esitetään Mordvan kansapolyfonialaulamista, lauletaan ja vertaillaan Mordvan ja suomalaisten kansanlauluja, suoritetaan musiikkikokeita, tehdään saatujen tulosten yhteenveto menneisyyden lauluperinnön oppimisen syventämiseksi ja säilyttämiseksi.
Vastaa hanke-ehdotukseen Täytä neuvottelujen tuloslomake