Olet täällä

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset

MORDVAN TASAVALLAN ICHALKOVSKY PIIRIN KULTTUURIKESKUS

Hallinnollinen alue/alueet:
Mordvan tasavalta
165/2021
Hanke-ehdotus on jatkoa aiemmalle yhteistyölle/neuvotteluille
Kulttuuri- ja valistustoiminta
"Mordvan ersäläisen kansallisen kielen ja kulttuurin asiantuntevat edustajat." Valistavaa toimintaa, joka on suunnattu historiallisen muistin vaalimiseen ja yhteiskansallisten kulttuurin arvojen luomiseen. Hanke toteutetaan yhteistyössä Mordvan tasavallan ersän kansan etnokulttuurisen perinnön vaalimisen ja kehityksen säätiön kanssa.
Hankkeen tavoite: tutustuminen Mordvan kansan luovaan kulttuuriperintöön, joka on pitkään jäänyt luonteeltaan pimentoon ja on mainittu tieteellis-historiallisesti vain ohimennen. Tämän vuoksi tasavallan asukkaat kaikissa ikäpolvissa ovat tietämättömiä Mordvan kansan kulttuuritoiminnasta ja sen asiantuntijoista, jotka ovat Mordvan taiteen ja tieteen ammattimaisen kirjallisuuden lähteillä. Hankkeen kohderyhmä: koululaiset, nuoret, aikuiset. Hankkeen on jatkuttava myös vastedes. Suomalainen yhteistyökumppani saa mahdollisuuden osallistua kansojen kulttuuristen- ja ystävällisten suhteiden vahvistamiseen sekä perinnekulttuurin tutuksi tekemiseen, millä on yksi etno-historiallinen juuri.
Vastaa hanke-ehdotukseen Täytä neuvottelujen tuloslomake