Olet täällä

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset

Mordvan tasavallan nuorten kirjasto

Hallinnollinen alue/alueet:
Mordvan tasavalta
117/2018
Etsimme uusia yhteistyökumppaneita
Kirjallisuus, kirjoittaminen
Kirjastotoimi
"Erilaisten yhteisyys: suomalais-ugrilainen maailma kulttuurin kautta" on suomalaisten ja mordvalaisten kansojen kansalliskirjallisuuden, -kulttuurin ja -historian popularisoinnin projekti.
Hankkeen tarkoituksena on sukulaiskansojen kulttuurien rikastuttaminen, Suomen ja Mordvan tasavallan kirjallisuuden parhaisiin saavutuksiin tutustumista ja niiden tutkimista, suomalais-ugrilaisten kansojen kulttuurien ja kansanperinteiden säilyttämistä ja popularisoimista nykyisessä yhteiskunnassa. Yhteistoiminnan päämuotoina ovat virtuaalitapaamiset nuorten kirjailijoiden ja runoilijoiden kanssa, kirjojen ja kirjallisuutta koskevien kustantajien hankkeiden esittelyt, Ystävyyden sillat -verkkokonferenssit, verkkoneuvottelut, Kulttuuripäivät, kansalliskirjallisuuden vaihto, kirjanäyttelyjen ja lukijoiden konferenssien järjestäminen jne. Hanke edistää nuorison historiallis-kirjallista tietämystä sekä lisää tietämystä suomalaisten ja mordvalaisten kansojen etnokulttuurisen perinteen erikoisuuksista. Projektin tavoitteena on herättää Suomen ja Morvdan tasavallan nuorten kiinnostusta suomalais-ugrilaisten kansojen kirjallisuuden ja kulttuurin parhaita teoksia kohtaan, säilyttää ja kehittää kansojen etnokulttuuria, sekä välittää tietoa nuorten keskuudessa Suomen ja Mordvan tasavallan kansoista. Suomalaisen yhteistyökumppanin tehtäväna on mordvalaisten kirjailijoiden parhaiden teosten sekä mordvalaisten historian ja kulttuurin popularisointia suomalaisen nuorison keskuudessa. Projektin toteuttamisaika: vuosina 2018-2020. Olemme iloisia, että saamme tehdä yhteistyötä suomalaisten partnereiden kanssa, ja olemme valmiita harkitsemaan erilaisia ehdotuksia.
Suomessa toimivat yleiset kirjastot, jotka toimivat nuorison parissa.
Vastaa hanke-ehdotukseen Täytä neuvottelujen tuloslomake