Olet täällä

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset

MORDVAN TASAVALLAN A. PUSHKINILLE NIMETTY KANSALLISKIRJASTO, VALTIOLLINEN KULTTUURILAITOS

Hallinnollinen alue/alueet:
Mordvan tasavalta
124/2021
Etsimme uusia yhteistyökumppaneita
Kansanperinne
Kansantiede
Kielenopiskelu
Kirjallisuus, kirjoittaminen
Kirjastotoimi
Kulttuuri- ja valistustoiminta
Kulttuurivaihto
"Paikallisen aluetutkijan etnokoulu" on kulttuuri- ja opetushanke, jonka tarkoituksena on kansallisen kulttuurin, taiteen, kirjallisuuden ja kielen edistäminen ja popularisoiminen koululaisille.
"Paikallisen aluetutkijan etnokoulu" on kulttuuri- ja opetushanke. Hankkeen tavoite: koululaisille kotiseutua koskevaa tietämystä edistävien suurten opetustilaisuuksien suunnitteleminen ja järjestäminen online- ja offline-muodossa. Etnokoulun hankkeen puitteissa on suunniteltu Mordvan kielten ja kirjallisuuden oppituntien sarja paitsi venäjäksi, myös Mordvan (mokša ja ersä) kielillä. Suunnitelmana on saada mukaan asiantuntijoita, kuten käyttötaiteen mestareita, taiteilijoita, puunveistäjiä, runoilijoita, kirjailijoita, sekä korkeakoulujen opettajia. Videotunteja lähetetään tasavallan kuntiin, mordvalaisten tiiviisiin asutuskeskuksiin ja muille kiinnostuneille alueille kirjastojen, museoiden ja koulujen kautta. Laadukas tulos: nostetaan tietotasoa suomalais-ugrilaisten kansojen kulttuurista, perinteistä ja tavoista. Suomalainen kumppani voisi olla etnotuntien osallistujana tai vetäjänä.
Suomalais-ugrilaiset kirjastot, kansalaisjärjestöt, museot, kansalliset kulttuuriautonomiat.
Vastaa hanke-ehdotukseen Täytä neuvottelujen tuloslomake