Olet täällä

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset

Mordvan tasavallan S.D. Erzianin taidemuseo

Hallinnollinen alue/alueet:
Mordvan tasavalta
136/2018
Etsimme uusia yhteistyökumppaneita
Kansanperinne
Käsityöt, taidekäsityö
Kulttuurivaihto
Kuvataide, visuaaliset taiteet
Museoala
Suomalais-ugrilainen yhteistyö
Projektimme ”Kansan kuva taiteessa” tutustuttaa Mordvan ja Suomen kansallisympäristöihin paikallisten taiteilijoiden kuvaamana. Keskinäinen tiedonvaihto suomalais-ugrilaisten kansojen historiasta sekä hengellisestä ja materiaalisesta kulttuurista auttaa säilyttämään kulttuuriperintöämme ja edistämään maidemme välisiä suhteita.
Taide on itsessään kansallista, siihen kätkeytyy ympäröivän kulttuurin leima. Tuo leima on heijastus paikallisesta luonteesta, kielestä, perinteistä sekä tavoista. Projektimme ”Kansan kuva taiteessa” tutkii tätä leimaa järjestämällä muun muassa ekskursioita, luentoja, työpajoja, elokuvanäytöksiä sekä työharjoittelumahdollisuuksia. Meidän puoleltamme projektin tärkein teema on mordvalainen kansantaide kuvattuna erityisesti S.D. Erzianin veistoksissa sekä F.V. Sychkovin maalauksissa sekä nykytaiteilijoiden teoksissa aiheina mm. ersien ja moksien kansallispukujen erityisyydet, mordvan kansanhistoria, traditiot ja tavat, luonne ja oleminen. Olemme puolestamme kiinnostuneita tutustumaan suomalaiseen historialliseen ja nykyaikaiseen kansantaiteeseen, kansallispukuihin sekä kulttuuriperinteeseen. Voimme tehdä yhteistyötä käyttäen erilaisia viestintäkanavia ja online-esityksiä sekä tutustumalla museon kokoelmiin virtuaaliekskursioilla ja tutustumisvierailuilla. Projekti siis itsessään sisältää kulttuurivaihtoa, jonka avulla rikastutamme suomalaisten ja mordvalaisten kulttuurien tietämystä sekä avarramme kulttuurisia ja etnisiä rajoja. Projektiin osallistuu myös museotyöntekijöitä, taiteilijoita, designereitä sekä alan opiskelijoita. Suunniteltu toteuttamisajankohta on 2018-2019. Toivomme hedelmällisiä yhteistyötuloksia!
Museot, kulttuurikeskukset, nykytaiteenlaitokset
Vastaa hanke-ehdotukseen Täytä neuvottelujen tuloslomake