Olet täällä

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset

MORDVAN TASAVALLAN STAROSHAYGOVSKYN PIIRIN KANSALLISEN KULTTUURIN KESKUS

Hallinnollinen alue/alueet:
Mordvan tasavalta
137/2021
Etsimme uusia yhteistyökumppaneita
Kulttuuritapahtumat, festivaalit
Suunnitelmana on järjestää "Maaseudun ääniä" -autenttisen kansanperinteen etnofestivaali ikivanhaan mokšalaiseen Vanha Terizmorga-kylään. Festivaalin suunnitellaan sisältävän 5 teematapahtumaa: "Mestarin teos on hänen sielunsa teos" -koriste- ja käyttötaiteen ja käsitöiden näyttely; "Kotikonnun runous" -ääneenluvut; "Mestareiden taitavat kädet" - työpajat; "Taitojen kajahtelu" -taidealue; "Pachat-päräkät" -etnogastronomia. Tavoitteena on kerätä noin 500-600 hengen yleisö.
"Maaseudun ääniä" -etnofestivaali pidetään Mordvan tasavallan alueella asuvien kansojen aineettoman kulttuuriperinnön, kansallisten perinteiden ja autenttisen kansanperinteen säilyttämiseksi. Etnofestivaalin päätehtävinä ovat: -perinteisen kansalliskulttuurin edistäminen, sen ajankohtaisuuden kohentaminen nykypäivänä; -autenttisen kansanperinteen elvyttäminen ja kulttuurihistoriallisen omaperäisyyden säilyttäminen, Mordvan tasavallan kansojen mukaan saaminen hengelliseen kanssakäymiseen; -taitavimpien kansanperinne-, vokaali- sekä tanssiryhmien ja sooloartistien määrittäminen, heidän esiintymistaitojensa edistäminen. Hankkeen kohderyhmä: koululaiset ja oppilaat, kerhojen osallistujat, opiskelijat, kulttuuri- ja opetustyöntekijät, seniorit. Hanke toteutetaan Mordvan tasavallan kulttuurin, kansallisuuspolitiikan ja arkistoalan ministeriön, Tasavallan kansataidetalon, Mordvan (mokšan ja ersän) kansan alueiden välisen järjestön sekä Staroje Šaigovon piirin hallinnon tuella. Festivaali on suunniteltu pidettäväksi 3. syyskuuta 2021.
Vastaa hanke-ehdotukseen Täytä neuvottelujen tuloslomake