Olet täällä

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset

MOSKOVAN I.A. KRYLOVILLE NIMETTY LASTENKIRJASTO

Hallinnollinen alue/alueet:
Moskovan kaupunki
295/2021
Etsimme uusia yhteistyökumppaneita
Kirjastotoimi
Luova laboratorio "Lasten kirjoihin pohjautuva mobiiliopaskierros". Asiantuntijoiden vetämä maksuttomien työpajojen sarja lapsille ja vanhemmille kahden mobiilimatkailureitin luomiseksi (Venäjän ja Suomen kaupungeille).
Hankkeen tavoite: luoda ainutlaatuinen vaihtoehtoinen vapaa-ajan viettämisen muoto perheille yhteistyössä Venäjän ja Suomen osallistujien ja asiantuntijoiden välilllä. Hankkeen tehtävät: 1. Asiantuntijoiden (6-8) vetämien luovien työpajojen järjestäminen vähintään kahden lasten ja nuorten kirjoihin pohjautuvan mobiilimatkailureitin luomiseksi (Moskova + kumppanikaupunki Suomessa). 2. Lapsille ja nuorille tarkoitettuje matkailureittien luomisverkkokurssin kehittäminen. 3. Hankkeen skaalautuvuuden tutkiminen: onko suomalaisten ja venäläisten kirjastojen yleisöllä kysyntää vaihtoehtoisille vapaa-ajan viettotavoille perheen kesken? Kuinka kysytty on mobiiliopaskierrosten muoto? Mitkä reitit ovat mielenkiintoisimpia? Täysi raportti tutkimuksen tuloksista. 4. Lastenkirjoihin pohjautuva mobiiliopaskierros -luovan laboratorion luomismenetelmän kuvailu. Kohderyhmä: lapset ja nuoret (8-13–vuotiaat, jotka ovat kiinnostuneita lukemisesta, leikkivät kirjallisuuden sankareihin perustuvia leikkejä ja viettäisivät mielellään aikaa seuraten lempisankareidensa reittiä), heidän vanhempansa. Toteutuksen menetelmä: Laboratorio pitää sisällään vähintään 6 työpajaa (1-2 työpajaa viikossa) osallistujen itsenäisen toiminnan reitin luomiseksi ja valmistamiseksi työpajojen välissä. Laboratorio perustuu palvelusuunnittelu-toimintatapaan, joka on käyttäjälähtöisten tuotteiden ja palveluiden suunnittelun innovatiivinen toimintatapa. Osallistujat Venäjältä ja Suomesta tapaavat kirjastojen tiloissa (Venäjän osallistujat – Krylov-kirjastossa Moskovassa, Suomen osallistujat – kumppanikirjastossa Suomessa). Jokaisen työpajan aikana järjestetään suora yhteys (Venäjä-Suomi) joten kummankin puolen osallistujat pääsevät keskustelemaan. Työpajasarjan tuloksena luodaan 2 verkkomatkailureittiä. Hankkeesta vastaa Venäjän puolelta Moskovan itähallintopiirin keskuskirjaston hoitaja. Suomen puolelta hankkeesta vastaa suomalaisen kirjaston johtaja.
Mahdollinen yhteistyökumppani – mikä tahansa kirjasto tai kirjastoverkko Suomesta. Ensisijaisesti sellaiset kirjastot, joiden käyttäjäkuntaan kuuluu venäjänkielisiä asiakkaita.
Vastaa hanke-ehdotukseen Täytä neuvottelujen tuloslomake