Olet täällä

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset

MOSKOVAN TIMIRJAZEVON LASTENTAIDEKOULU, VALTIOLLINEN LISÄKOULUTUSLAITOS

Hallinnollinen alue/alueet:
Moskovan kaupunki
270/2021
Hanke-ehdotus on jatkoa aiemmalle yhteistyölle/neuvotteluille
Kielenopiskelu
Koulutusyhteistyö, tutkimus
Kulttuuri- ja valistustoiminta
Kuvataide, visuaaliset taiteet
"Kulttuurin koodien ja kuvien luominen venäjän- ja suomen kielen innovatiivisille kursseille" -lasten ja nuorten kilpailun suunnitteleminen ja järjestäminen sekä Suomessa, että Venäjällä.
Piirustuskilpailu: "Kulttuurin koodien ja kuvien luominen venäjän- ja suomen kielen innovatiivisille kursseille" tullaan järjestämään Moskovan valtiollisen lisäkoulutuslaitoksen "Timirjazevon lastentaidekoulun" toimesta huhti-toukokuussa 2021 lasten ja nuorten keskuudessa sekä Venäjällä, että Suomessa. Sippolan kaupungissa tullaan myös järjestämään kokeilevaa perehdytystä suomen- ja venäjän vieraan kielen kursseilla 2021 elo-syyskuussa Sippolan kulttuurikeskuksen toimesta, yhdessä Kulttuurikeskus "Ugrin Paikan", sekä uusien hankkeen partnerien kanssa. Kilpailun tavoitteena on innoittaa kahden maan lapsia ja nuoria luomaan yhdessä kuusi sarjaa piirroksia ja/tai muotoiluja venäjän ja suomen kielen perussanastosta. Voittajien työt tullaan esittämään Suomalais-Venäläisessä kulttuurifoorumissa 23.-26. syyskuuta Rjazanissa.
Kulttuurikeskus "Ugrin Paikka" (Finno-Ugric Point Oy)
Vastaa hanke-ehdotukseen Täytä neuvottelujen tuloslomake