Olet täällä

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset

MURMANSKIN ALUEEN ZATO ALEKSANDROVSKIN KAUPUNGIN KESKITETTY KIRJASTOJÄRJESTELMÄ, KUNNALLINEN KULTTUURILAITOS

Hallinnollinen alue/alueet:
Murmanskin alue
122/2021
Etsimme uusia yhteistyökumppaneita
ICT informaatio- ja viestintäteknologia
Kirjastotoimi
Koulutusyhteistyö, tutkimus
"Kulttuurikoodia etsimässä" -hankkeen tarkoituksena on herättää kiinnostusta pohjoisen kansojen kulttuurien monipuolisuuteen.
Kulttuuri merkkien luomana todellisuutena kykenee keräämään merkityksiä ja säilyttämään ne aika-avaruusjatkumossa. Näin ollen jokainen aikakausi muodostaa tietyn koodijärjestelmän, jolla on yleinen luonne. Koodin olemukseksi voi kutsua kykyä keskittää kulttuurin merkitysten ja arvojen sisältö. Kulttuurinen koodi tässä tapauksessa toimii muistina ja mahdollistaa tiedon välittämisen sukupolvelta toiselle koko ihmiskunnan historian aikana. Kulttuurin historiassa on aikakausia, jolloin kiinnostus kansanelämään ja kansankirjallisuuteen on erityisen suurta. 1800-luvun alussa tiedemiehet ja filosofit alkoivat ymmärtämään, että ihmisten vanhin mytologinen tietoisuus määrittää suurilta osin jokaisen ihmisen elämän ja maailmankuvan. Maan kulttuurin kannalta saadun arvon määrittelee sen yhteys tietyn sivilisaation ihmisten maailmankatsomukseen. Kansansatu ei ole pelkästään pienten lasten huvi, mutta myös mahdollisuus oppia valtion arkielämästä, elämän algoritmeista, historiasta ja kehityksestä, tutkia kansallista identiteettiä ja etsiä yhteistä muiden kansojen kanssa. Hankkeen tavoite: luoda "Kulttuurikoodia etsimässä" -monikulttuurinen virtuaalinen kirja interaktiivisine aineistoineen venäläisten ja suomalaisten kansansatujen perusteella. Hankkeen tehtävät: - tutkia venäläisten ja suomalaisten kansansatujen kirjallisuustieteellistä aspektia; - määrittää kansanperinteen ilmiöiden samankaltaisuutta tutkimalla venäläisen (pohjois-venäläisen) ja suomalaisen sadun perinteitä (arkielämäsatujen esimerkistä) - mahdollisesti venäläisten ja suomalaisten kielitieteilijöiden avulla; -valmistaa virtuaalisen kirjan aineisto; - julkaista kirja interaktiivisine aineistoineen Internetissä. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa tutkitaan ainutlaatuisia kulttuuriominaisuuksia ja etsitään kansanperinteen ilmiöiden samankaltaisuuksia Venäjän ja Suomen arkielämäsatujen esimerkillä. Ensimmäinen vaihe toteutetaan Venäjän ja Suomen edustajien yhteiseen kiinnostukseen ja tasa-arvoiseen vuoropuheluun perustuvan yhteisen etsimistoiminnan välityksellä. Hankkeen toisessa vaiheessa luodaan interaktiivinen tuote - "Kulttuurista koodia etsimässä" -virtuaalikirja, joka antaa Venäjän ja Suomen koululaisille mahdollisuuden kehittää interaktiivisesti kulttuuritietoisuuttaan ja yleistä maailmankatsomustaan. Oletetaan, että interaktiivinen aineisto tarjoaa turvallista tilaa keskusteluille Venäjän ja Suomen kansankulttuurikysymyksistä. Odotetut tulokset: • luodaan uusia sosiaalisia ja kulttuurisia siteitä; • kehitetään mediaosaamista; parannetaan sisäkulttuurista ja kulttuurien välistä tietoa sekä kehitetään opetus- ja viestintäprosessia; • lisätään nuoremman sukupolven motivaatiota tutkia omaa maata ja naapurimaidensa kulttuuriperinteitä kansansatujen esimerkillä; herätetään kiinnostusta maailman kulttuuriseen monimuotoisuuteen; mahdollistetaan kulttuurienvälinen vuoropuhelu venäläisten ja suomalaisten koululaisten välillä virtuaalikirjan interaktiiviaineiston avulla. Hankkeen jatkonäkymä: hankeeseen saadaan mukaan Pohjoismaat ja slaavilaiset maat (Valko-Venäjä, Ukraina) sekä saamelaiset kansallisena ryhmänä.
Vastaa hanke-ehdotukseen Täytä neuvottelujen tuloslomake